Limbi disponibile:

Editorial

Dragi cititori,

Iată că aproape s-a terminat mandatul meu. Aș dori să profit, ca președinte al Comitetului Economic și Social European, de ocazia oferită de acest ultim editorial, pentru a reveni asupra celor mai importante momente din cei doi ani și jumătate de activitate și muncă ale CESE.

În condițiile unei opinii publice din ce în ce mai critice față de Europa, această perioadă a fost caracterizată de voința – exprimată de Comitet – de a-și amplifica și aprofunda activitățile de consultare a societății civile europene, astfel încât pozițiile exprimate să fie cu adevărat oglindirea acesteia, în toată diversitatea sa.

Date în agendă

23/04/2018 Bruxelles
Dialogul european privind acțiunile climatice realizate de actorii nestatali
05/05/2018 Bruxelles
Ziua Europei
23/05/2018 - 24/05/2018 Bruxelles
sesiunea plenară a CESE și sărbătorirea celei de-a 60-a aniversări a CESE
24/05/2018 - 25/05/2018 Bruxelles
Zilele societății civile 2018

Pe scurt

„Zilele Energiei la CESE” – societatea civilă ar trebui să fie implicată mai îndeaproape în dezbaterea privind politica energetică a UE

Echitatea socială și participarea societății civile trebuie să se afle în centrul discuțiilor în materie de energie la toate nivelurile, de la cel local până la cel european. Cu ocazia „Zilelor Energiei la CESE”, eveniment desfășurat la Bruxelles, la 7 și 8 martie 2018, s-a discutat despre situația actuală și viitoarele evoluții ale politicii energetice a UE.

La reuniunea Consiliului Economic și Social al ONU, CESE sprijină participarea cetățenilor și buna administrație publică

Obiectivul ședinței pregătitoare a ECOSOC, desfășurate la Praga la sfârșitul lunii martie, a fost să evidențieze importanța participării cetățenilor, a bunei administrații publice și a instituțiilor favorabile incluziunii, pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și a Agendei 2030.

Publicații noi

„Făurirea Europei – Realizări recente ale CESE”

Tocmai a fost publicată broșura CESE „Făurirea Europei – Realizări recente ale CESE”, ediția 2018.

Această publicație, care se adresează publicului larg și – totodată – celorlalte instituții europene, oferă o imagine de ansamblu a lucrărilor desfășurate de CESE în ultimii ani în principalele domenii politice europene, pe teme economice, sociale, ecologice și internaționale.

Știrile CESE

Vă mulțumesc, domnule președinte Dassis, domnilor vicepreședinți Lobo Xavier și Smyth!

„O Europă unită, democratică, bazată pe solidaritate, pașnică și prosperă, apropiată de cetățenii săi”

Georges Dassis, președintele CESE în perioada 2015-2018

CESE sprijină proiectul viitoarei strategii privind inteligența artificială prezentat de comisarul Ansip

Catelijne Muller, raportorul CESE pe tema inteligenței artificiale (IA), consideră că strategia, astfel cum a fost prezentată de comisarul Andrus Ansip cu ocazia sesiunii plenare a CESE din 15 martie, răspunde întru totul solicitării Comitetului ca UE să ocupe un rol de lider la nivel mondial în stabilirea cadrului de dezvoltare şi utilizare responsabilă a inteligenţei artificiale.

Viitorul muncii - eliminarea lacunelor în materie de competențe este esențială

În Avizul privind viitorul muncii, adoptat în sesiunea plenară din martie, Comitetul Economic și Social European (CESE) a făcut apel la statele membre să se concentreze pe educație și formarea profesională și să-și adapteze sistemele de educație la nevoile piețelor forței de muncă, care trec în prezent prin transformări rapide și dramatice, determinate de noua revoluție digitală și industrială.

„ICE trebuie să devină un instrument puternic de participare civică”

Inițiativa cetățenească europeană (ICE) este menită să promoveze cetățenia activă și democrația participativă, și poate contribui la depășirea deficitului democratic al UE. De asemenea, ea este un instrument care îi poate uni pe europeni în jurul unei cauze, consolidând, ca atare, sentimentul de identitate europeană. Cu toate acestea, pentru a-i valorifica pe deplin potențialul, trebuie însoțită de un dialog și să aibă un impact pe măsură.

Ceea ce nu este permis în lumea reală, ar trebui să fie imposibil și în spațiul virtual

CESE ia notă de comunicarea Comisiei pe tema „Combaterea conținutului ilegal online” ca un prim pas, dar invită Comisia să instituie programe și măsuri eficiente care să asigure un cadru juridic stabil și coerent pentru eliminarea eficientă a conținutului ilegal. 

CESE solicită menținerea ritmului în punerea în aplicare a uniunii bancare

Carlos Trias Pinto and Daniel Mareels

CESE solicită ca măsurile propuse de Comisia Europeană de finalizare a uniunii bancare și de aprofundare a UEM să fie puse în aplicare fără întârziere.

CESE îndeamnă la reafirmarea modelului social european

RAPPORTEUR SPEAKING

Pentru a face față adâncirii inegalităților din societatea europeană, în toate politicile UE ar trebui să se țină seama de durabilitatea socială, iar modelul social european ar trebui reafirmat, ca garanție de protecție socială pentru toți cetățenii în era digitalizării și a globalizării, s-a afirmat la sesiunea plenară din martie a Comitetului Economic și Social European (CESE).

Ziua europeană a consumatorului 2018: Consumatorii au nevoie de o mai bună protecție online

Identificarea celei mai bune modalităţi de a asigura protecția consumatorilor în mediul online: aceasta a fost tema celei de-a 20-a zile europene a consumatorului, un eveniment organizat în comun de Comitetul Economic și Social European (CESE) și de Consiliul Economic și Social din Bulgaria, care a avut loc la Sofia, la 20 martie.

Al 4-lea Forum european privind migrația se concentrează pe integrarea migranților pe piața forței de muncă

Ediția 2018 a Forumului european privind migrația, organizat de Comitetul Economic şi Social European (CESE) în colaborare cu Comisia Europeană, a avut ca temă centrală provocările și oportunitățile legate de ajutorarea migranților în scopul integrării lor pe piața forței de muncă din UE. Forumul a reunit peste 120 de organizații ale societății civile, precum și reprezentanți ai autorităților locale și naționale și ai instituțiilor UE.

Un călduros „bun venit” noului redactor-șef

Din 3 aprilie 2018, Ewa Haczyk-Plumley este noua șefă a unității Presă a Comitetului Economic şi Social European.

Știri despre grupuri

Eliminarea lacunelor în materie de competențe – perspectiva Grupului „Angajatori”

redactat de Grupul „Angajatori” al CESE

Abordarea lacunelor în materie de competențe este o sarcină multidimensională, pentru care trebuie depuse eforturi atât la nivelul sistemelor de educație și formare profesională, cât și în ceea ce privește schimbarea mentalităților. Având în vedere ritmul rapid al schimbărilor la care asistăm în prezent, nevoile viitoare în materie de competențe nu sunt ușor de identificat cu precizie. Trebuie să ne împăcăm cu gândul că viitorul muncii va necesita învățare pe tot parcursul vieții, astfel încât să ne adaptăm în permanență competențele la nevoile în schimbare. Acestea sunt unele dintre concluziile conferinței pe tema „Eliminarea lacunelor în materie de competențe, pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă – perspectiva întreprinderilor”, care a avut loc la 22 martie 2018, la Sofia, în Bulgaria.

Finanțarea Pilonului european al drepturilor sociale

Grupul „Lucrători” al CESE

Este imperios necesar să relansăm solidaritatea și să punem capăt naționalismului, rasismului și politicilor lipsite de perspectivă în Europa.

Pilonul european al drepturilor sociale este esențial pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și salariale și a sistemelor de protecție socială în Europa, pentru garantarea echilibrului între viața profesională și cea privată și pentru îmbunătățirea standardelor sociale și a convergenței între statele membre ale UE inclusiv a negocierii colective și a accesului la serviciile sociale.

Modalități de stimulare a creșterii durabile și a coeziunii în regiunile vulnerabile

Grupul „Activități diverse” al CESE

Ședința extraordinară a Grupului „Activități diverse” a avut loc la 6 martie, la Sofia, în contextul Președinției bulgare a Consiliului UE. Această ședință a constituit ultimul eveniment al grupului organizat sub președinția dlui Luca Jahier.

Curând la CESE/Evenimente culturale

Ziua porților deschise – 5 mai 2018

Sâmbătă, 5 mai 2018, CESE, împreună cu celelalte instituții ale UE, își va deschide porțile publicului, cu ocazia Zilei Europei.