Câțiva membri ai CESE merg în Japonia pentru a discuta despre comerț și dezvoltare durabilă

O serie de membri ai Comitetului de monitorizare UE-Japonia din cadrul Comitetului Economic și Social European au mers în Japonia pentru a discuta despre punerea în aplicare a acordului de parteneriat economic (APE) și pentru a consolida cooperarea cu omologii japonezi. Vizita a inclus o masă rotundă privind economia circulară și primul dialog comun UE-Japonia cu societatea civilă în contextul APE.

Eve Päärendson, președinta Comitetului de monitorizare UE-Japonia, a declarat: „Acordul de parteneriat economic UE-Japonia prezintă o importanță majoră la nivel global”.

Discuțiile au vizat aspecte legate de muncă și participarea femeilor pe piața muncii, precum și potențialul economiei circulare de a promova dezvoltarea durabilă.

Eve Päärendson a salutat lansarea cu succes a dialogului comun UE-Japonia cu societatea civilă, afirmând că este demonstrația valorii adăugate a acestui tip de dialog sub aspectul consolidării legăturilor dintre cele două părți.(dgf)