CESE este pregătit să colaboreze cu Comisia Europeană la elaborarea noul pact privind migrația și azilul

Este nevoie urgent de un nou acord privind migrația la nivel european și, în acest scop, CESE este pregătit să sprijine eforturile depuse în prezent de Comisie. Președintele CESE, Luca Jahier, luând cuvântul la Bruxelles, la 3 martie 2020, a afirmat clar că migrația este o prioritate pentru CESE, după cum demonstrează activitatea intensă a Comitetului, timp de mulți ani, în acest domeniu. „UE trebuie să ia măsuri prompte în vederea elaborării unui nou pact privind migrația și azilul și în vederea colaborării cu statele membre în domeniul integrării. Trebuie să stabilim o reală procedură comună de azil fiabilă, flexibilă și eficientă”, a declarat dl Jahier.

Dna Ylva Johansson, comisara europeană pentru afaceri interne, care a luat cuvântul la dezbaterea organizată de Secțiunea pentru ocuparea forței, afaceri sociale și cetățenie (SOC) a CESE, a pus în evidență lucrările actuale ale Comisiei în domeniul migrației și azilului și a vorbit despre intenția Comisiei de a revitaliza procesul de elaborare a politicilor al UE printr-un nou acord. „Avem nevoie de un nou pact privind migrația și azilul, în primul rând pentru că cei mai vulnerabili depind de el și, în al doilea rând, pentru că economia și societatea noastră beneficiază de migrația legală: sistemele noastre de protecție socială trebuie să fie sustenabile pe termen lung, iar întreprinderile noastre au nevoie de personal calificat”, a declarat dna Johansson.

Apoi a subliniat că este important să se sporească încrederea și să se depășească diferențele dintre statele membre, astfel încât guvernele naționale să găsească o cale comună de urmat. „Trebuie să spunem în mod clar că migrația este un lucru normal. În fiecare an, între 2 și 2,5 milioane de persoane vin în UE: 140 000 dintre aceste sosiri sunt neregulamentare – echivalentul a 5 %. Aceasta înseamnă că 95 % dintre ei sosesc în mod ordonat, monitorizat și gestionat”, a susținut ea. (mp)