În februarie, CESE a adoptat avizele sale referitoare la Strategia anuală privind creșterea durabilă pentru 2020 a Comisiei Europene (ECO/502) și recomandările sale privind politica economică a zonei euro (ECO/503). Avizele reprezintă contribuția CESE la dezbaterea privind prioritățile economice pentru anul următor și viitorul apropiat, care vor fi adoptate în mod oficial de către Consiliul European, în luna martie.

Comitetul salută abordarea adoptată în cadrul strategiei, cu includerea ODD, un accent mai puternic pus pe obiectivele pe termen lung și indicații privind investițiile. De asemenea, CESE apreciază că drepturile sociale sunt evidențiate și solicită să se acorde o atenție deosebită problemei egalității de gen.

CESE îndeamnă statele membre ale UE să declare creșterea economică durabilă ca prioritate absolută a politicilor economice europene și naționale în anul 2020 și anii următori. În opinia sa, Pactul ecologic european nu reprezintă doar o schimbare majoră pentru economiile UE, ci și o oportunitate de a spori prosperitatea economică și convergența în zona euro și în UE în general. Pactul ecologic ar trebui să devină coloana vertebrală a viitoarei politici economice a UE și a zonei euro și să conducă la o nouă paradigmă economică. Prin urmare, prioritățile economice ar trebui să fie aliniate la aceasta.

Punerea în practică a Pactului și creșterea durabilă presupun reforme și investiții. CESE consideră că finanțările propuse pentru Fondul și, respectiv, Mecanismul pentru o tranziție justă nu vor fi suficiente. El propune ca resursele financiare alocate acestor instrumente să fie majorate și solicită măsuri suplimentare pentru a facilita și consolida finanțarea privată și publică.

De asemenea, Comitetul recomandă completarea actualei politici monetare acomodative a BCE cu o politică fiscală prudent-agresivă la nivelul zonei euro. Ar trebui să se garanteze o interacțiune echilibrată între politica economică și diferiții piloni ai UEM și să se adopte „regula de aur” pentru investițiile publice.

Importantă, în opinia CESE, este și asigurarea stabilității pieței financiare prin punerea în aplicare a celorlalte elemente esențiale pentru finalizarea uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital și prin modelarea unui sistem fiscal adecvat necesităților viitoare. (jk)