Comitetul Economic și Social European (CESE) a organizat, împreună cu Organizația Internațională a Muncii (OIM), o dezbatere privind viitorul sectorului ocupațional și Pilonul european al drepturilor sociale, cu scopul de a explora noi căi de cooperare și de a intensifica eforturile pentru ca acest sector, aflat într-o rapidă schimbare, să fie echitabil, decent și incluziv pentru generațiile viitoare.

Dezbaterea a avut loc la Bruxelles, în cadrul sesiunii plenare a CESE, organismul UE care reprezintă societatea civilă. CESE l-a invitat pe directorul general al OIM, dl Guy Ryder, să prezinte Declarația OIM privind viitorul muncii, adoptată în cadrul Conferinței Internaționale a Muncii care a marcat un secol de la înființarea organizației.

După ce a adresat felicitările sale dlui Guy Ryder cu ocazia împlinirii a 100 de ani de existență a OIM, președintele CESE, dl Luca Jahier, a exprimat, în numele organizației sale, angajamentul de a contribui la viitoarele discuții privind viitorul sectorului ocupațional.

Dl Ryder a spus, adresându‑se plenului, că OIM și-a propus să conceapă viitorul sectorului ocupațional pornind de la valorile noastre, și acest lucru într-un context în care teama de viitor în ceea ce privește ocuparea este la ordinea zilei.

El a spus că Declarația formulată cu ocazia centenarului are multe asemănări cu Pilonul european al drepturilor sociale. Subliniind imperativul de a păstra importanța negocierilor colective, și-a exprimat convingerea că CESE are un rol central de jucat în această privință. A făcut referire, de asemenea, la impactul potențial al avizelor CESE asupra normelor globale sociale și de ocupare a forței de muncă, precum și asupra cooperării cu statele terțe.

În privința Pactului ecologic european, dl Ryder a spus că tranziția către o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 2050 „nu vrea să impună cetățenilor cum să arate viitorul, ci dorește să-i dea contur împreună cu aceștia”.

Așteptând cu interes continuarea cooperării dintre OIM și CESE, membrii CESE și dl Ryder au desfășurat apoi un schimb de opinii despre provocările majore cu care se confruntă sectorul economic.

Cu puțin timp înaintea sesiunii plenare, vicepreședinta CESE responsabilă cu comunicarea, dna Isabel Caño Aguilar, a inaugurat o expoziție pe tema „Un secol de protecție socială împreună cu Organizația Internațională a Muncii”. (ll)