Comitetul Economic și Social European a organizat o conferință la nivel înalt, în cadrul căreia a reunit actori importanți din domeniul politicii privind persoanele cu handicap, pentru a discuta noua strategie a UE în domeniu, care se află în curs de elaborare și care se preconizează că va avea un efect profund asupra a milioane de cetățeni cu handicap ai UE, în toate sferele vieții, de-a lungul următorului deceniu.

Obiectivul Conferinței pe tema „Definirea Agendei UE privind drepturile persoanelor cu handicap 2020-2030” a fost să prezinte recomandările și propunerile CESE pentru noua strategie, dar și să ofere o platformă pentru schimb de opinii și contribuții, care vor face parte din procesul de consultări ample desfășurat în perspectiva pregătirii și finalizării de către Comisia Europeană a strategiei în primele luni din 2021.

Intrarea în funcție a noii Comisii și a noului Parlament și noua perioadă de programare bugetară reprezintă momentul ideal pentru conceperea unei noi strategii pentru persoanele cu handicap. Prin elaborarea acestui aviz, CESE a fost prima instituție care a contribuit la dezbaterea inițiată de Comisie pe această temă, a declarat vicepreședinta CESE responsabilă cu comunicarea, Isabel Caño Aguilar, în deschiderea conferinței.

În prezentarea propunerilor CESE, raportorul avizului CESE și, în același timp, președintele Forumului european al persoanelor cu handicap, Yannis Vardakastanis, a afirmat că noua agendă ar trebui să fie mult mai cuprinzătoare și mai ambițioasă decât cea actuală.

CESE a solicitat ca noua strategie să fie aliniată pe deplin la Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și la Pilonul european al drepturilor sociale. Ar trebui asigurată punerea în aplicare deplină prin dezvoltarea de strategii naționale pentru persoanele cu handicap de către statele membre, care ar trebui stimulate în acest sens prin intermediul semestrului european.

Dl Vardakastanis a subliniat că este important ca organizațiile persoanelor cu handicap să aibă un cuvânt de spus cu privire la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor incluse în agenda privind drepturile persoanelor cu handicap.

Comisara pentru egalitate, Helena Dalli, a afirmat că Comisia va elabora noua agendă pe baza rezultatelor evaluării în curs de desfășurare a strategiei actuale, punând accentul pe mai multă echitate în viața de zi cu zi a cetățenilor cu handicap.

Comisia preconizează încheierea evaluării actualei strategii până în iulie 2020 și, pe baza proiectului de agendă, va organiza consultări formale privind noua strategie, în cooperare cu alte instituții și parteneri. După colectarea tuturor contribuțiilor, va publica comunicarea privind noua strategie pentru persoanele cu handicap în primele trei luni ale anului 2021. (ll)