Noul buget al UE: O Uniune mai puțin ambițioasă?

redactat de Grupul „Lucrători” al CESE

Pericolul actual reprezentat de coronavirus și criza refugiaților, dramă umană care se intensifică chiar în acest moment la granița dintre Turcia și Grecia, au arătat din nou cât de urgentă este nevoia de a avea un răspuns european comun la probleme care depășesc cu mult capacitățile individuale ale statelor membre. Acum, mai mult decât oricând, instituțiile europene trebuie să se pună de acord asupra unor măsuri și strategii pentru întreaga UE, dar, și mai important, să sprijine financiar toate aceste inițiative.

Deviza noii Comisii Europene este „o Uniune mai ambițioasă”, cu obiective sociale, de mediu și politice pe măsură. Propuneri cum ar fi stabilirea unui salariu minim în UE și Pactul ecologic european sunt menite să restabilească încrederea publică în Uniune, să trateze problemele urgente și să garanteze că tranziția industrială și ecologică este abordată în modul cel mai durabil din punct de vedere social, economic și al mediului. Pentru a pune în practică aceste obiective, Parlamentul European, urmând recomandările CESE și ale Comitetului Regiunilor, a propus ca statele membre să contribuie la buget cu 1,3 % din venitul lor național brut. 

Aceste cifre, care ar fi minimul necesar pentru realizarea programului, au fost reduse drastic în Consiliu: unele state membre încearcă să reducă CFM (cadrul financiar multianual) la 1 % din VNB-ul statelor membre, cu mult chiar și sub cifra modestă a Comisiei, de 1,11 %. Acest lucru ar însemna reduceri de peste 12 % pentru măsurile din domeniul coeziunii și 14 % pentru PAC, golind noile planuri ambițioase de orice conținut real.

Reducerile actuale propuse ale CFM riscă să facă Pactul ecologic european ineficient, periclitând eforturile fundamentale ale UE în domeniul coeziunii și lăsând UE și statele sale membre neajutorate în fața provocărilor comune. Acum, mai mult decât oricând, avem nevoie ca Parlamentul European să se mențină pe poziție, iar statele membre să nu uite că Uniunea Europeană înseamnă mai mult decât un buget. Pe măsură ce provocările se multiplică în afara UE, iar populismul mizează pe inegalitate, încercările unor partide tradiționale de a simula un euroscepticism moderat în Europa nu aduc nimănui niciun serviciu. (prp)