Întreprinderile în favoarea unei Europe neutre din punct de vedere climatic – valorificarea la maximum a obiectivelor de dezvoltare durabilă și a Pactului ecologic

Redactat de Grupul „Angajatori” al CESE

Un număr tot mai mare de întreprinderi europene și-au schimbat deja mentalitatea și, dincolo și mai presus de aspectele strict comerciale, acum iau în considerare și aspectele sociale și de mediu în activitatea lor de zi cu zi. Pentru ca tranziția către o economie ecologică să fie un succes, UE trebuie să asigure condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile sale, stimulând competitivitatea și investițiile. Acestea sunt câteva dintre concluziile conferinței „Întreprinderile în favoarea unei Europe neutre din punct de vedere climatic – valorificarea la maximum a obiectivelor de dezvoltare durabilă și a Pactului ecologic” organizată la 9 martie la Split, Croația.

„Întreprinderile nu reprezintă o problemă, ci sunt o parte a soluției, atunci când vine vorba de realizarea neutralității climatice și de punerea în aplicare a ODD, a afirmat dl Jacek Krawczyk, președintele Grupului „Angajatori”, în deschiderea conferinței.

Dna Gordana Deranja, președinta Asociației angajatorilor din Croația, a subliniat că diversele țări, chiar și regiuni, pleacă de la condiții diferite, un aspect care trebuie luat în considerare în procesul de ecologizare a economiei.

„Diversele țări ale UE vor progresa în ritmuri diferite în ceea ce privește alinierea economiei europene la ODD-uri, aceasta reprezentând un moment de răscruce mai ales pentru economiile mai mici”, a observat dl Tomislav Ćorić, ministrul croat al protecției mediului și energiei.

Prima masă rotundă s-a concentrat asupra modurilor în care întreprinderile au integrat ODD-urile în activitatea lor zilnică. Participanții au fost de acord că aspectele legate de durabilitate și de mediu au un impact din ce în ce mai mare asupra deciziilor clienților. Doar întreprinderile care și-au schimbat mentalitatea și consideră ODD-urile care fiind o parte indispensabilă a modelului lor de afaceri se vor bucura de succes în viitor.

A doua masă rotundă a analizat consecințele Pactului ecologic european pentru industria europeană. Vorbitorii au conchis că punerea în aplicare a Pactului ecologic european trebuie să meargă mână în mână cu asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile care concurează pe piețele mondiale.

Conferința a fost organizată în comun de Grupul „Angajatori”, Asociația întreprinzătorilor din Croația, Rețeaua Pactului mondial al ONU din Croația și Facultatea de economie a Universității din Split. (lj)