Perspectiva locală – episodul 4: Drumul către accesibilitate, un drum lung și sinuos

În așteptarea noii agende a UE privind persoanele cu handicap, care va fi lansată în curând, în episodul 4, cu titlul „Drumul către accesibilitate, un drum lung și sinuos”, discutăm situația ocupării forței de muncă în rândul persoanelor cu handicap. Discutăm despre ce ar trebui să facă UE pentru ca locurile sale de muncă să fie mai incluzive, nu numai în lumea fizică, ci și în percepția colectivă a societății care aproape inevitabil nu poate percepe o persoană cu handicap decât prin prisma handicapului ei.

Limbi disponibile:

Editorial

Stimați cititori,

La ultimul summit al UE din februarie, se preconiza că liderii europeni vor face pași importanți în direcția unui acord bugetar pe termen lung, cadrul financiar multianual. Din păcate, din cauza unor disensiuni profunde, ei nu au reușit să ajungă la un compromis.

Dacă nu se ajunge la un acord, riscăm o nouă situație de paralizie, pe care nu ne-o putem permite în contextul geopolitic actual.

Prioritățile urgente cărora UE trebuie să le răspundă și riscurile negocierilor post-Brexit nu suportă amânare, pentru că ar absorbi energia necesară altor priorități: pachetul privind migrația, Pactul ecologic european, tranziția digitală, tranziția ecologică sunt doar câteva dintre acestea.

Pe scurt

UE ar trebui să se impună împotriva știrilor false

Reglementarea platformelor de comunicare socială, dezvoltarea educației în domeniul mass-mediei și sprijinirea unui jurnalism de calitate independent – acestea sunt câteva dintre condițiile prealabile principale pentru combaterea dezinformării și protejarea democrației în UE, afirmă CESE.

Câțiva membri ai CESE merg în Japonia pentru a discuta despre comerț și dezvoltare durabilă

O serie de membri ai Comitetului de monitorizare UE-Japonia din cadrul Comitetului Economic și Social European au mers în Japonia pentru a discuta despre punerea în aplicare a acordului de parteneriat economic (APE) și pentru a consolida cooperarea cu omologii japonezi. Vizita a inclus o masă rotundă privind economia circulară și primul dialog comun UE-Japonia cu societatea civilă în contextul APE.

Știrile CESE

Ziua inițiativei cetățenești europene 2020: activiștii solicită o participare publică „semnificativă” la Conferința privind viitorul Europei

Privind în urmă la experiențele lor anterioare în calitate de organizatori de inițiative cetățenești europene (ICE), activiștii care au participat la Ziua ICE 2020 din 25 februarie avertizează împotriva tendinței de a-i întreba pe cetățeni ce Europă doresc și a ignora apoi răspunsul lor.

Parlamentul European trebuie să insiste în favoarea unui buget UE puternic pentru perioada 2021-2027

CESE și-a reiterat cu fermitate apelul pentru un cadru financiar multianual (CFM) de 1,3 % din venitul național brut al UE-27 pentru perioada 2021-2027. Această solicitare vine într-un moment crucial pentru ajungerea la un acord privind următorul buget pe termen lung al UE, în care Consiliul European se străduiește încă să își definească poziția.

CESE se alătură Comisiei Europene în promovarea viitorului verde al Europei

CESE va sprijini eforturile Comisiei de a corela aspirațiile cu acțiunile menite să asigure neutralitatea climatică până în 2050 și de a plasa durabilitatea în centrul responsabilității individuale și colective. În cadrul sesiunii plenare de la Bruxelles, la 20 februarie 2020, președintele CESE, Luca Jahier, a sprijinit programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul în curs, precum și accentul pus de aceasta pe dezvoltarea durabilă pentru o Europă mai ecologică.

Strategia pentru persoanele cu handicap pentru următorul deceniu: UE ar trebui să deschidă calea pentru promovarea unor politici progresiste

Comitetul Economic și Social European a organizat o conferință la nivel înalt, în cadrul căreia a reunit actori importanți din domeniul politicii privind persoanele cu handicap, pentru a discuta noua strategie a UE în domeniu, care se află în curs de elaborare și care se preconizează că va avea un efect profund asupra a milioane de cetățeni cu handicap ai UE, în toate sferele vieții, de-a lungul următorului deceniu.

CESE și OIM își intensifică eforturile pentru a contura un viitor al sectorului ocupațional care să respecte valorile noastre

Comitetul Economic și Social European (CESE) a organizat, împreună cu Organizația Internațională a Muncii (OIM), o dezbatere privind viitorul sectorului ocupațional și Pilonul european al drepturilor sociale, cu scopul de a explora noi căi de cooperare și de a intensifica eforturile pentru ca acest sector, aflat într-o rapidă schimbare, să fie echitabil, decent și incluziv pentru generațiile viitoare.

Partizanii stabilirii unor norme UE pentru un lanț transparent de aprovizionare cu produse alimentare se adresează adunării plenare a CESE

Inițiatorii inițiativei cetățenești europene (ICE) „Mănâncă original” au fost oaspeții celei mai recente sesiuni plenare a Comitetului Economic și Social European. „Demascarea alimentelor” (Unmask your food) este o inițiativă care îndeamnă Comisia Europeană să impună etichetarea de origine obligatorie pentru toate produsele alimentare, cu scopul de a preveni fraudele și de a garanta dreptul la informare al consumatorilor.

CESE este pregătit să colaboreze cu Comisia Europeană la elaborarea noul pact privind migrația și azilul

Este nevoie urgent de un nou acord privind migrația la nivel european și, în acest scop, CESE este pregătit să sprijine eforturile depuse în prezent de Comisie. Președintele CESE, Luca Jahier, luând cuvântul la Bruxelles, la 3 martie 2020, a afirmat clar că migrația este o prioritate pentru CESE, după cum demonstrează activitatea intensă a Comitetului, timp de mulți ani, în acest domeniu.

CESE adoptă poziția privind prioritățile economice pentru 2020

În februarie, CESE a adoptat avizele sale referitoare la Strategia anuală privind creșterea durabilă pentru 2020 a Comisiei Europene (ECO/502) și recomandările sale privind politica economică a zonei euro (ECO/503). Avizele reprezintă contribuția CESE la dezbaterea privind prioritățile economice pentru anul următor și viitorul apropiat, care vor fi adoptate în mod oficial de către Consiliul European, în luna martie.

Viitorul durabil al Europei depinde de cât de accesibile vor fi materiile prime pentru baterii

Uniunea Europeană trebuie să asigure cât mai curând posibil un acces permanent la materii prime, pentru a dezvolta o industrie puternică a bateriilor pentru vehiculele electrice. Semnalul de alarmă cu privire la această chestiune a fost tras în cadrul unei dezbateri desfășurate la Bruxelles, la 5 februarie 2020, de către Secțiunea pentru transporturi, energie, infrastructură și societatea informațională (TEN).

Un „Pact de argint” pentru Europa: UE și statele membre ar trebui să garanteze servicii de îngrijire pe termen lung de calitate

Un raport al CESE consideră că situația din sectorul serviciilor de îngrijire la domiciliu în regim intern este nesustenabilă, condițiile de muncă ale îngrijitorilor fiind la granița cu pura exploatare, iar beneficiarii îngrijirilor luptându-se să găsească servicii de îngrijire de calitate la un preț accesibil. Această situație a apărut ca urmare a lipsei de sprijin din partea statului pentru sectorul serviciilor de îngrijire, fiind rezultatul indiferenței responsabililor politici.

Știri despre grupuri

Întreprinderile în favoarea unei Europe neutre din punct de vedere climatic – valorificarea la maximum a obiectivelor de dezvoltare durabilă și a Pactului ecologic

Redactat de Grupul „Angajatori” al CESE

Un număr tot mai mare de întreprinderi europene și-au schimbat deja mentalitatea și, dincolo și mai presus de aspectele strict comerciale, acum iau în considerare și aspectele sociale și de mediu în activitatea lor de zi cu zi. Pentru ca tranziția către o economie ecologică să fie un succes, UE trebuie să asigure condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile sale, stimulând competitivitatea și investițiile. Acestea sunt câteva dintre concluziile conferinței „Întreprinderile în favoarea unei Europe neutre din punct de vedere climatic – valorificarea la maximum a obiectivelor de dezvoltare durabilă și a Pactului ecologic” organizată la 9 martie la Split, Croația.

Noul buget al UE: O Uniune mai puțin ambițioasă?

redactat de Grupul „Lucrători” al CESE

Pericolul actual reprezentat de coronavirus și criza refugiaților, dramă umană care se intensifică chiar în acest moment la granița dintre Turcia și Grecia, au arătat din nou cât de urgentă este nevoia de a avea un răspuns european comun la probleme care depășesc cu mult capacitățile individuale ale statelor membre. Acum, mai mult decât oricând, instituțiile europene trebuie să se pună de acord asupra unor măsuri și strategii pentru întreaga UE, dar, și mai important, să sprijine financiar toate aceste inițiative.

Societatea civilă: coloana vertebrală a valorilor europene

Text redactat de Grupul „Diversitate Europa” al CESE

Grupul „Diversitate Europa” al CESE organizează o conferință în Rijeka (Croația), pentru a dezbate despre rolul angajamentului civic în abordarea unora dintre chestiunile majore cu care se confruntă Europa astăzi. În ultimii ani, UE s-a confruntat cu provocări precum schimbările climatice și pierderea biodiversității, cu creșterea migrației și restrângerea spațiului societății civile, aspecte ce ar putea submina în noi moduri valorile sale fundamentale.

Curând la CESE/Evenimente culturale

Pe altă notă: femeile în cultura muzicală europeană

Pentru a marca Ziua Internațională a Femeii din acest an, CESE organizează, la 8 martie, o expoziție intitulată „Note feminine”, care aduce un omagiu muzicienelor europene.

Expoziția abordează identitatea socială a muzicienelor, începând cu secolul al XVI-lea și până în prezent, prin intermediul unei serii de prezentări biografice, pentru a aduce un omagiu sutelor de femei – compozitoare și muziciene – din întreaga Europă și a urmări, totodată, evoluția culturii muzicale.

Expoziția este organizată în colaborare cu „Toponimia feminină”, o asociație italiană care a primit Premiul CESE pentru societatea civilă pe 2019, pentru combaterea disparităților de gen, dând anumitor locuri numele unor femei remarcabile. (ck)