Audierea CESE lansează propuneri pentru un semestru european mai favorabil incluziunii

Statele membre ale UE trebuie să consolideze implicarea părților interesate în activitățile lor de reformare a economiilor naționale. Alături de o nouă strategie pe termen lung a UE pentru dezvoltarea durabilă, aceasta ar putea contribui la crearea unui semestru european mai eficient și mai favorabil incluziunii, pregătit să facă față provocărilor cu care se confruntă UE.

Acestea sunt câteva dintre principalele constatări ale audierii publice pe tema „Către un semestru european mai favorabil incluziunii”, organizată de Grupul privind semestrul european al CESE la 28 februarie

În deschiderea evenimentului, președintele CESE, dl Luca Jahier, a facut un apel la consolidarea semestrului european și a afirmat că este vremea să ne concentrăm asupra incluziunii, asigurând „vieți decente pentru oameni și condiții decente pentru întreprinderi” și conferind creșterii „o perspectivă mai rezilientă, inovatoare și durabilă”.

Participanții au solicitat implicarea sistematică a partenerilor sociali și a organizațiilor societății civile și parlamentelor naționale în reformele viitoare. Ei au subliniat importanța vitală a consultării la nivel local pentru câștigarea sprijinului public și au afirmat că aceasta ar trebui să fie obligatorie.

În prezent, calitatea implicării în reformele structurale și dezvoltarea programele naționale de reformă diferă mult atât între statele membre, cât și între domeniile politice. În plus, punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări nu este satisfăcătoare în toate statele membre. Lipsa asumării responsabilității pentru realizarea reformelor este unul dintre principalele motive în acest sens.

Părțile interesate consideră că adoptarea parteneriatului și guvernanței pe mai multe niveluri ar putea contribui la îmbunătățirea nu doar a asumării responsabilității, ci și a eficienței și caracterului incluziv al procesului semestrului european. Ele au solicitat, de asemenea, un mecanism de feedback pentru procesul de consultare și au îndemnat la monitorizarea și evaluarea corespunzătoare a reformelor.

În cele din urmă, părțile interesate au deplâns faptul că tabloul de bord al semestrului nu a luat în considerare factori cum ar fi schimbările climatice. Ei au solicitat ca procesul să fie corelat cu o strategie a UE pe termen lung, bazată pe Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă. (jk)