Având în vedere rezultatele inegale ale politicilor de reformă anterioare, este esențial ca UE și statele membre să efectueze o evaluare aprofundată. În pofida progreselor înregistrate până în prezent, sunt necesare reforme și măsuri politice suplimentare pentru a stimula creșterea economică și a consolida coeziunea și dimensiunea socială a politicilor, afirmă CESE în avizul său privind analiza anuală a creșterii pentru 2019 (AAC).

CESE critică evaluarea în general pozitivă a progresului economic și social din 2014 și a politicilor de reformă anterioare, efectuată de Comisie în AAC. Creșterea economică în UE, în ansamblu, este încă mai lentă decât înainte de criză, și trebuie luate în considerare diferențele din interiorul regiunilor și dintre acestea. AAC nu lasă nicidecum să se înțeleagă că ne putem culca pe lauri.

CESE salută angajamentul Comisiei de a susține reformele. Reformele și politicile ar trebui să sporească reziliența economiei și a piețelor forței de muncă și, astfel, să îmbunătățească creșterea economică și productivitatea. Ele trebuie, de asemenea, să demonstreze un angajament real față de Pilonul european al drepturilor sociale și față de obiectivele internaționale în domeniul climei. Din păcate, AAC nu face propuneri adecvate privind punerea lor în aplicare și finanțarea lor.

AAC nu înaintează nici propuneri de contracarare a riscurilor externe ce amenință creșterea economică. Politicile de stimulare pentru menținerea creșterii economice și a nivelului de ocupare a forței de muncă ar trebui să fie încadrate și incluse în buget în mod corespunzător. În acest context, ar fi bine-venite investițiile de calitate în educație și formare, după cum se propune în AAC, .

Partenerii sociali și societatea civilă ar putea să contribuie la accelerarea procesului de elaborare de noi propuneri de politici și să se asigure că reformele sunt specifice fiecărei țări, adecvate și practice.

În cele din urmă, CESE salută faptul că Comisia acordă prioritate reformelor care vizează sporirea investițiilor în sectorul privat și cel public. Regulile fiscale ale UE ar trebui să permită finanțarea din bugetele naționale a investițiilor productive din punct de vedere social și economic, care nu amenință sustenabilitatea viitorului buget. (jk)