Comisarul Hogan, la CESE: decizia cu privire la bugetul PAC revine acum colegiuitorilor

La 20 februarie, CESE l-a avut ca invitat pe comisarul Hogan, pentru a discuta despre viitorul PAC

Phil Hogan a subliniat că este important ca PAC să evolueze; dată fiind poziția sa specială în cadrul bugetului UE, pe lângă aprovizionarea cu alimente, PAC ar trebui să furnizeze și alte bunuri publice.

În ceea ce privește bugetul, comisarul a afirmat că: „Statele membre, în codecizie cu Parlamentul European, au deplina libertate de a-și majora bugetul total, în vederea menținerii PAC la nivelul său actual.” El și-a exprimat speranța că se va ajunge rapid la un acord asupra cadrului financiar multianual (CFM), întrucât fermierii au nevoie de certitudine și stabilitate în materie de politică și buget.

Comisarul s-a referit și la acordul politic asupra unei noi reguli privind interzicerea anumitor practici comerciale neloiale în lanțul de aprovizionare cu alimente, regulă la care CESE a avut o contribuție substanțială prin avizul său și care va fi supusă la vot cu ocazia sesiunii plenare a Parlamentului European din luna martie.

În cursul dezbaterii cu comisarul, John Bryan, membru al CESE, a afirmat că, dată fiind importanța PAC pentru pace și coeziune, Comitetul sprijină o politică agricolă comună solidă, cu un buget solid.

Maurizio Reale, președintele Secțiunii NAT, a subliniat că viitoarea PAC trebuie să se concentreze în mai mare măsură pe schimbările climatice și că trebuie să se asigure mai buna protecție a fermierilor în acordurile de liber schimb.

Peter Schmidt, președintele Observatorului dezvoltării durabile din cadrul CESE, a subliniat că trebuie abordate mai eficient practicile neloiale de-a lungul lanțului de aprovizionare cu alimente și că obiectivele de dezvoltare durabilă ar trebui incluse în politica noastră alimentară. Trebuie aplicate importurilor alimentare aceleași standarde înalte pe care trebuie să le respecte și producătorii noștri. (sma)