Programul PEACE al UE în Irlanda de Nord trebuie să continue după Brexit

CESE a adoptat, în cadrul sesiunii sale plenare din luna februarie, un aviz în sprijinul continuării Programului european pentru pace și reconciliere (PEACE) în Irlanda de Nord, după retragerea Regatului Unit din UE. Acest sprijin continuu este considerat crucial, având în vedere caracterul delicat al dezbaterii privind frontiera dintre Regatul Unit și Irlanda în contextul negocierilor privind Brexitul.

Avizul, elaborat de dna Jane Morrice, menționează următoarele: „Caracterul urgent al situației create de Brexit și de eventuala retragere a Regatului Unit necesită un răspuns din partea UE pentru a proteja procesul de pace, și anume o reacție care să corespundă noilor nevoi ale regiunii în contextul post-Brexit”. Avizul recomandă nu numai menținerea programului PEACE, astfel cum s-a propus, ci și extinderea duratei sale de viață, întrucât soluționarea conflictelor va lua timp și necesită un angajament pe termen mai lung decât ciclurile actuale de finanțare.

CESE consideră că ar trebui să se aibă în vedere punerea unui accent mai mare pe activitățile de comunicare, pentru a garanta că cetățenii sunt pe deplin conștienți de rolul pozitiv al UE. Comitetul sugerează, de asemenea, să se utilizeze imaginea de marcă a porumbelului alb ca simbol al proiectelor finanțate prin intermediul programului PEACE, stabilind o legătură cu un aviz ce urmează a fi prezentat de către dna Jane Morrice la sesiunea plenară a CESE din luna martie, intitulat Calea porumbelului alb: Propunere de strategie a UE de consolidare a păcii la nivel mondial. Avizul propune crearea unei căi europene de pace din Irlanda de Nord și până în Nicosia, în Cipru, intitulată Calea porumbelului alb, care ar merge pe urmele pelerinului irlandez Columbanus, conectându-se cu alte căi, cum ar fi Frontul de Vest și traversând Balcanii, pentru a pune în legătură cele două insule divizate situate la cele două extremități ale Europei. (dgf)