UE nu are viitor fără mai multă coeziune

Politica de coeziune ar putea constitui un mod eficace de abordare a tendințelor din societate (euroscepticismul și altele) cu care se confruntă UE, cu condiția ca finanțarea Uniunii să rămână o sursă importantă de investiții care să facă Europa mai relevantă pentru cetățeni, să încurajeze participarea mai activă a părților interesate și să transmită mai eficient impactul lor. Acesta a fost mesajul transmis de părțile interesate la o audiere a CESE pe tema politicii de coeziune după 2020.

Opinia generală în cadrul audierii a fost că părțile interesate au trebuit să solicite o politică de coeziune ambițioasă și orientată spre viitor după 2020, care să aibă ca scop creșterea economică și socială durabilă și incluzivă, competitivitatea și ocuparea forței de muncă în întreaga UE. Majoritatea participanților nu au putut accepta reducerea de 10% din bugetul acestei politici, conform propunerii Comisiei pentru planul financiar multianual (CFM) 2021-2027.

Viitorul UE ar fi de neconceput fără continuarea coeziunii. Finanțarea coeziunii ar trebui să se mențină cel puțin la nivelul actual, fiind nevoie de o politică mai solidă având în vedere că se așteaptă adâncirea disparităților regionale la nivelul PIB-ului pe cap de locuitor, riscurile implicate de zonele depopulate, dar și obiectivul de dezvoltare a zonelor rurale.

La o mai mare eficiență ar putea contribui o politică de coeziune care asigură investiții pe termen lung și durabilitate, o politică întemeiată pe abordarea bazată pe situația din teritoriu, o politică mai flexibilă din punctul de vedere al abordării provocărilor și nevoilor, indiferent de felul lor.

În general, participanții au sprijinit o legătură mai strânsă între politică și semestrul european, dar au solicitat punerea deplină în aplicare a Codului de conduită european privind parteneriatele, ca o condiție favorizantă. Ei au mai cerut corelarea conformității cu analiza anuală a creșterii, cu rapoartele de țară și cu tabloul de bord social, care ar trebui să aibă caracter regional.

De asemenea, vorbitorii au încurajat părțile implicate în negocieri să își intensifice eforturile legate de negocierea propunerilor legislative privind viitorul CFM și politica de coeziune.

Concluziile audierii vor fi integrate într-un aviz al CESE pe această temă, care va fi supus la vot la sesiunea plenară din luna martie.(jk)