CESE adoptă dispoziții mai severe în Regulamentul de procedură și în Codul de conduită al membrilor săi

În cadrul sesiunii plenare din 20 februarie 2019, CESE a adoptat o propunere de modificare a regulamentului său de procedură, pentru a include o nouă versiune a Codului de conduită al membrilor, sub forma unei anexe. Noul Regulament de procedură și Codul de conduită intrat în vigoare la 15 martie 2019 țin seama și de Regulamentul de procedură adoptat recent de Parlamentul European, în special în ceea ce privește prevenirea și combaterea hărțuirii, indiferent de formele sale de manifestare.

La inițiativa președintelui său, dl Luca Jahier, și cu sprijinul deplin al grupurilor și al administrației, CESE a afirmat principiul dreptului la demnitate la locul de muncă și a stabilit, pentru orice formă de hărțuire în care sunt implicați membri, un mecanism intern de monitorizare care prevede și sancțiuni.

Va trebui ca membrii să semneze Codul de conduită atunci când sunt numiți. Noile norme se aplică atât interacțiunilor dintre membri și orice alte persoane care lucrează în cadrul Comitetului, cât și celor dintre membri. Printre sancțiuni se numără, în funcție de gravitatea comportamentului, „suspendarea temporară a membrului din calitatea de raportor, președinte și membru al unui grup de studiu, de la participarea la misiuni și ședințe extraordinare”.

Comitetul insistă, de asemenea, asupra „respectării principiilor egalității de gen și nediscriminării [...]” și subliniază necesitatea de a asigura „în toate organele sale o proporție a femeilor superioară celei din Adunare” [articolul 1 alineatul (4)].

Textul integral al Regulamentului de procedură și al Codului de conduită va fi disponibil în curând pe site-ul internet al CESE. (dgf)