Limbi disponibile:

Editorial

Viitorul nu așteaptă: Durabilitatea începe acasă

Dragi cititori,

În august 2018, Greta Thunberg și-a început greva școlară și, curând, mulți alți tineri din întreaga Europă s-au alăturat protestului ei împotriva reticenței UE și a statelor sale membre de a realiza acțiuni îndrăznețe pentru a combate schimbările climatice.

Date în agendă

Pe scurt

CESE adoptă dispoziții mai severe în Regulamentul de procedură și în Codul de conduită al membrilor săi

În cadrul sesiunii plenare din 20 februarie 2019, CESE a adoptat o propunere de modificare a regulamentului său de procedură, pentru a include o nouă versiune a Codului de conduită al membrilor, sub forma unei anexe. Noul Regulament de procedură și Codul de conduită intrat în vigoare la 15 martie 2019 țin seama și de Regulamentul de procedură adoptat recent de Parlamentul European, în special în ceea ce privește prevenirea și combaterea hărțuirii, indiferent de formele sale de manifestare.

Publicații noi

A apărut broșura celui de-al 12-lea seminar al atașaților de presă ai societății civile

În noua broșură, proaspăt ieșită de sub tipar, cititorii pot regăsi ideile principale ale dezbaterilor pe tema „Reafirmarea valorilor Europei” și opinii ale participanților la mesele rotunde și ale vorbitorilor de la deschiderea evenimentului.

Știrile CESE

„Ne luptăm pentru viitorul fiecăruia dintre noi”, declară activista pentru mediu Greta Thunberg, în vizita ei la CESE

Comitetul Economic și Social European (CESE) a organizat o dezbatere despre rolul esențial pe care trebuie să îl joace societatea civilă organizată pentru o veritabilă „renaștere” europeană („rEUnaissance”), în cadrul unui eveniment care a avut loc la 21 februarie 2019, reunind lideri ai instituțiilor UE și ai organizațiilor societății civile din întreaga Europă, cu doar 90 de zile înainte de alegerile europene.

CESE votează în favoarea unui venit minim decent, susținut de UE

Comitetul Economic și Social European (CESE) a adoptat un aviz pe tema „Pentru o directivă-cadru europeană privind venitul minim”, prin care solicită Comisiei Europene să introducă un cadru obligatoriu al UE, care să stabilească un venit minim adecvat în întreaga Europă, adaptat la nivelul de trai din fiecare stat membru. 

Comisarul Hogan, la CESE: decizia cu privire la bugetul PAC revine acum colegiuitorilor

La 20 februarie, CESE l-a avut ca invitat pe comisarul Hogan, pentru a discuta despre viitorul PAC

Programul PEACE al UE în Irlanda de Nord trebuie să continue după Brexit

CESE a adoptat, în cadrul sesiunii sale plenare din luna februarie, un aviz în sprijinul continuării Programului european pentru pace și reconciliere (PEACE) în Irlanda de Nord, după retragerea Regatului Unit din UE. Acest sprijin continuu este considerat crucial, având în vedere caracterul delicat al dezbaterii privind frontiera dintre Regatul Unit și Irlanda în contextul negocierilor privind Brexitul.

Combaterea populismului ne privește pe toți

Progresul economic și stabilitatea socială sunt două elemente esențiale, însă nu și suficiente pentru combaterea euroscepticismului: trebuie implicată și societatea civilă!

CESE propune noi orientări privind alimentația durabilă pentru Europa

Peter Schmidt

Alimentele joacă un rol central în viața oamenilor și nu trebuie privite doar din punct de vedere nutrițional sau al sănătăţii, ci și din punct de vedere ecologic și social. Pentru a facilita un astfel de sistem alimentar durabil cuprinzător, CESE propune introducerea unor noi orientări pentru o alimentație durabilă.

CESE sprijină propunerile UE de garantare a transportului aerian și rutier de mărfuri în eventualitatea unui Brexit fără acord

În trei avize adoptate în februarie, CESE este de acord cu propunerea Comisiei de a extinde temporar aplicarea legislației UE, pentru a aborda problemele specifice care ar putea afecta transportul aerian și rutier de mărfuri în cazul unui Brexit fără acord. 

Analiza anuală a creșterii pentru 2019: nu avem cu ce să ne lăudăm

Având în vedere rezultatele inegale ale politicilor de reformă anterioare, este esențial ca UE și statele membre să efectueze o evaluare aprofundată. În pofida progreselor înregistrate până în prezent, sunt necesare reforme și măsuri politice suplimentare pentru a stimula creșterea economică și a consolida coeziunea și dimensiunea socială a politicilor, afirmă CESE în avizul său privind analiza anuală a creșterii pentru 2019 (AAC).

Audierea CESE lansează propuneri pentru un semestru european mai favorabil incluziunii

Statele membre ale UE trebuie să consolideze implicarea părților interesate în activitățile lor de reformare a economiilor naționale. Alături de o nouă strategie pe termen lung a UE pentru dezvoltarea durabilă, aceasta ar putea contribui la crearea unui semestru european mai eficient și mai favorabil incluziunii, pregătit să facă față provocărilor cu care se confruntă UE.

UE nu are viitor fără mai multă coeziune

Politica de coeziune ar putea constitui un mod eficace de abordare a tendințelor din societate (euroscepticismul și altele) cu care se confruntă UE, cu condiția ca finanțarea Uniunii să rămână o sursă importantă de investiții care să facă Europa mai relevantă pentru cetățeni, să încurajeze participarea mai activă a părților interesate și să transmită mai eficient impactul său. Acesta a fost mesajul transmis de părțile interesate la o audiere a CESE pe tema politicii de coeziune după 2020.

Tranziția energetică poate fi încununată de succes numai dacă toată lumea participă la ea

Rolul cetățenilor în tranziția energetică a ocupat un loc central pe ordinea de zi a ședinței din luna februarie a Secțiunii TEN, în cursul căreia experți în domeniul energiei și-au prezentat experiența de lucru în serviciul cetățenilor.

Știri despre grupuri

Organizațiile patronale și alegerile europene

redactat de Grupul „Angajatori” al CESE

Comunitatea de afaceri trebuie să se facă auzită în mod clar și răspicat în campania electorală europeană. Organizațiile patronale n-ar trebui să pună accentul numai pe necesitățile și așteptările lor pentru următorul mandat al Parlamentului European, ci să sublinieze și beneficiile aduse de Uniunea Europeană pentru activitățile lor și pentru viața de zi cu zi a cetățenilor. Acestea sunt câteva dintre concluziile discuțiilor cu reprezentanții BusinessEurope, SMEunited și CEEP (Centrul european al angajatorilor și întreprinderilor care oferă servicii publice și servicii de interes general), desfășurate în cursul reuniunii din luna februarie a Grupului „Angajatori” al CESE.

Oliver Röpke preia președinția Grupului „Lucrători” al CESE

redactat de Grupul „Lucrători” al CESE

La 1 martie, Oliver Röpke a devenit noul președinte al Grupului „Lucrători” al CESE, preluând această funcție de la Gabriele Bischoff, care a fost președinta grupului din octombrie 2015.

Grupul „Diversitate Europa” merge la Belfast pentru a asculta îngrijorările suscitate de Brexit

redactat de Grupul „Diversitate Europa” al CESE

Grupul s-a reunit la Queen's University din Belfast la 15 februarie 2019 pentru a face bilanțul procesului privind Brexitul și a se concentra pe consecințele acestuia pentru procesul de pace din Irlanda de Nord.