Limbi disponibile:

Editorial

Dragi cititori,

Acesta este ultimul meu editorial în calitate de vicepreședinte al CESE responsabil cu comunicarea.

Au fost doi ani și jumătate plini de provocări, bucurii, responsabilități, dar și suficiente motive de preocupare.

Nu îmi revine mie sarcina de a face bilanțul acestui mandat în ceea ce privește activitățile de comunicare ale Comitetului nostru. În schimb, aș dori să vă adresez, tuturor, câteva cuvinte prin care să-mi exprim întreaga recunoștință.

Personal, privesc cu multă seriozitate munca pe care o desfășor la CESE. Calitatea de membru al acestui organ consultativ al Uniunii Europene reprezintă o oportunitate unică de a influența favorabil procesul de construcție europeană.

Date în agendă

15/03/2018 - 16/03/2018 Bruxelles
Europa ta, părerea ta
20/03/2018 Sofia, Bulgaria
Ziua europeană a consumatorului
10/04/2018 Bruxelles
Ziua ICE 2018: cum să lucrăm împreună
18/04/2018 - 19/04/2018 Bruxelles
sesiunea plenară a CESE

Pe scurt

Unită în diversitate: un viitor mai tânăr pentru cultura europeană

Deviza Uniunii Europene este preluată în titlul celei de-a noua ediții a manifestării „Europa ta, părerea ta!” (YEYS), care va fi organizată la 15 și 16 martie 2018. Această manifestare pentru tineret organizată de CESE va fi consacrată Anului European al Patrimoniului Cultural.

Viitorul democrației în Europa este strâns legat de o Europă pașnică și federală

Viitorul democrației în Europa a constituit tema dezbaterilor unei conferințe de două zile organizate la nivel european de către președintele CESE, Georges Dassis, la Muzeul Acropole din Atena, la 1 și 2 martie. Într-o sală plină de participanți dedicați, reprezentând instituții ale UE, guvernul elen, organizații ale societății civile și universități, Georges Dassis a pledat cu convingere în favoarea unei Europe federale, pașnice, care apără solidaritatea și bunăstarea cetățenilor săi.

 

Legislația UE ar trebui să includă mai multe măsuri care să garanteze drepturile femeilor cu handicap

Femeile cu handicap ar trebui să poată lua decizii cu privire la problemele care le privesc și să fie corect reprezentate în instituțiile publice, au declarat organizațiile persoanelor cu handicap la o conferință pe tema „Femeile cu handicap în UE: situație și calea de urmat”, organizată la Comitetul Economic şi Social European.

Știrile CESE

În criza refugiaților, Turcia joacă un rol esențial, însă este loc de mai bine

Într-un aviz adoptat la sesiunea plenară din luna februarie, Comitetul Economic şi Social European (CESE) a recunoscut eforturile depuse de Turcia pentru a găzdui peste trei milioane de refugiați, dar a insistat asupra nevoii ca această țară să le acorde protecție nediscriminatorie, așa cum prevede dreptul internațional.

Invitația adresată CESE de a participa la proiectul de consultare a cetățenilor europeni, lansat de Emmanuel Macron

CESE joacă un rol esențial în consultările publice propuse de președintele francez, deoarece inițiativele luate zilnic de CESE – care permit societății civile să aibă un cuvânt de spus în edificarea Europei la cel mai înalt nivel – sunt, în esență, în concordanță cu ideea care stă la baza consultărilor. Acesta a fost mesajul transmis de Nathalie Loiseau, ministrul francez pentru afaceri europene, în cuvântarea sa la sesiunea plenară a CESE, desfășurată în Bruxelles, la 15 februarie.

Învățămintele trase din austeritate impun o schimbare politică obligatorie

Lessons learned

Gestionarea crizelor viitoare ar trebui să urmărească îmbunătățirea echilibrului dintre obiectivele fiscale și sociale, pentru a evita efectele negative asupra capacității economice, a piețelor forței de muncă și a sistemelor de protecție socială din țările afectate. În locul unei austerități restrictive, instituțiile UE ar trebui să pună în aplicare politici ce urmăresc cooperarea economică, creșterea și solidaritatea, în linie cu recomandările CESE din avizul său din proprie inițiativă pe tema Argumente desprinse din experiența trecutului pentru evitarea unor politici de austeritate drastice în UE.

 

CESE prezintă propuneri menite să facă din securitatea cibernetică o realitate

UE ar trebui să consolideze mandatul ENISA, agenția UE pentru securitate cibernetică, să creeze un cadru de certificare la nivel european și să se concentreze pe educația și protecția utilizatorilor de internet.

Reformarea SESF – un pas important către finalizarea uniunii piețelor de capital

Financial integration

Pledând pentru instituirea rapidă a uniunii piețelor de capital (UPC), CESE sprijină propunerile prezentate de Comisia Europeană, menite să reformeze organismele din cadrul Sistemului european de supraveghere financiară (SESF), să consolideze competențele și să îmbunătățească guvernanța și finanțarea lor.

CESE solicită mai multe investiții publice pentru a promova creșterea economică în UE

În avizul său recent privind analiza anuală a creșterii (AAC) pentru 2018, Comitetul Economic și Social European (CESE) a evidențiat importanța strategică a semestrului european, susținând extinderea acestuia în scopul asigurării durabilității politicilor macroeconomice ale UE nu doar din punct de vedere economic și social, ci și din punct de vedere ecologic.

UE trebuie să ia măsuri în sectorul tehnologiei medicale

Instituțiile europene trebuie să devină motorul optimizării industriei europene a tehnologiilor medicale, care suferă în prezent de pe urma fragmentării excesive și a presiunilor din ce în ce mai mari ale concurenței – iată una dintre concluziile Comitetului Economic și Social European (CESE) la sesiunea plenară din 14 februarie.

Acţiunile în domeniul climei: trebuie să transmitem un semnal puternic actorilor nestatali

În avizul său pe tema „Stimularea acțiunii climatice a actorilor nestatali”, Comitetul Economic și Social European (CESE) propune un dialog european, care urmărește în primul rând să facă implicarea în acţiunea climatică mai atractivă pentru diferitele părţi interesate nestatale, astfel încât să devină noua practică curentă.

CESE susține că propunerea Comisiei privind fluxul liber al datelor fără caracter personal în UE este lipsită de ambiție

Propunerea Comisiei Europene este depășită și lipsită de ambiție, coerenţă și de mecanisme convingătoare pentru punerea sa în aplicare efectivă.

Nimeni nu e lăsat în urmă: CESE se angajează să „normalizeze” economia circulară

În deschiderea conferinței părților interesate privind economia circulară, organizată la Comisia Europeană la 20 februarie, președintele CESE, dl Georges Dassis, a declarat: „tranziția către o economie circulară reprezintă o mare șansă pentru societatea civilă. Aceasta are deja loc la nivel local, dar trebuie să ne asigurăm că este acceptată pe scară largă. A nu lăsa pe nimeni în urmă este unul dintre obiectivele Platformei europene a părților interesate privind economia circulară, un spațiu de edificare a unei astfel de viziuni comune asupra tranziției către o economie europeană circulară și durabilă”.

CESE le solicită statelor membre ale UE să accelereze finalizarea UEM

Statele membre trebuie să acționeze urgent pentru a construi o UEM stabilă, prosperă și mai rezilientă. Acest obiectiv impune măsuri suplimentare la nivel național și european: aceasta este una dintre principalele concluzii ale unei dezbateri publice privind finalizarea UEM, găzduită recent de CESE.

CESE la Ziua Europeană a Industriei

„Provocările cu care se confruntă industria europeană sunt extraordinare, și nici un stat membru nu le poate aborda singur. Dar și posibilitățile aferente sunt considerabile, ele trebuind să fie fructificate dacă dorim să ne menținem poziția de lider în multe sectoare și să o recâștigăm în cele în care aproape că am pierdut-o în fața concurenților.”

Știri despre grupuri

Angajatorii discută despre adoptarea unor măsuri prin care să elimine lacunele în materie de competențe

text redactat de Grupul „Angajatori”

La 22 martie, Grupul „Angajatori” organizează, împreună cu principalele asociații patronale bulgare, la Sofia, în Bulgaria, o conferință pe tema „Eliminarea lacunelor în materie de competențe, pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă – perspectiva întreprinderilor. Participanții la dezbatere vor face schimb de bune practici și vor discuta despre soluțiile concrete de abordare a acestei probleme. Această manifestare este organizată în contextul Președinției bulgare a Consiliului Uniunii Europene.

Gabriele Bischoff la Ziua internațională a femeii

Cu ocazia Zilei internaționale a femeii, aducem un omagiu femeilor și ne gândim nu doar la ceea ce am realizat deja, dar și la ceea ce ne așteaptă în viitor. Anul acesta, Grupul „Lucrători” se axează în special pe bărbați. De ce să ne concentrăm asupra bărbaților într-o zi în care sunt sărbătorite femeile? Pentru că egalitatea de gen nu este numai o problemă a femeilor, și ea nu va fi atinsă cu adevărat fără implicarea bărbaților.

Grupul „Activități diverse” al CESE pledează pentru inovare în cadrul societății civile

Grupul „Activități diverse” al CESE

În cadrul unei ședințe extraordinare a Grupului „Activități diverse”, organizată la 15 februarie, a fost prezentat studiul intitulat „Viitoarea evoluție a societății civile din Uniunea Europeană în perspectiva anului 2030”. CESE a comandat acest studiu Centrului pentru servicii de informare, cooperare și dezvoltare a ONG-urilor (CNVOS - Slovenia) și Rețelei europene a asociațiilor naționale ale societății civile (ENNA). 

Curând la CESE/Evenimente culturale

Alfabetul chirilic - Un nou alfabet în Uniunea Europeană

În cadrul Președinției bulgare a UE, CESE găzduieşte, între 15 martie și 24 mai 2018, expoziţia „Alfabetul chirilic - Un nou alfabet în Uniunea Europeană”. Expoziția constă într-o serie de postere realizate în 2007 de studenții Departamentului de cărți și grafică imprimată al Academiei Naționale de Artă din Bulgaria, cu ocazia aderării la UE. (ck)