Europa creativă 2021-2027: CESE pledează pentru majorarea bugetului și pentru o promovare specifică în cadrul programului Orizont 2020

Sectorul creativ prezintă un mare potențial în Europa, dar are nevoie de mai mult sprijin pentru a se dezvolta pe deplin și a deveni un actor puternic competitiv pe piața mondială. Și alte domenii, inclusiv industria textilă, turismul, industria autovehiculelor, construcțiile și asistența medicală ar putea beneficia de pe urma unui sector cultural și creativ ambițios.

„Date fiind mizele majore reprezentate de acest sector – păstrarea moștenirii noastre culturale, promovarea valorilor noastre, revitalizarea, inovarea, divertismentul și caracterul durabil al locurilor de muncă și al creșterii – bugetul de 1,85 miliarde EUR propus este cu totul insuficient”, afirmă dna Butaud-Stubbs, raportoare la avizul CESE privind propunerea Comisiei pentru Programul „Europa creativă” (2021-2027).

„Revoluția digitală oferă noi posibilități, în măsura în care investim la timp în învățământ, software și echipamente”, adaugă coraportorul, Zbigniew Kotowski. CESE solicită un buget specific în cadrul programului Orizont 2020, pentru a fructifica potențialul enorm de inovare al diverselor ramuri ale industriei creative.

Alte propuneri ale CESE:

  • o strategie europeană clară în favoarea sectoarelor creative și culturale, atât pentru piața unică, cât și pentru politica externă, sporind astfel competitivitatea;
  • studierea independentă, din punct de vedere cantitativ și calitativ, a efectelor pe care fuziunile masive din sectorul audio-vizual din SUA le au asupra pieței europene;    
  • o majorare cu 80 de milioane EUR a bugetului alocat componentei transsectoriale, astfel încât birourile Programului „Europa creativă” să poată promova acest program în țările lor respective și să acționeze în favoarea unui peisaj mediatic liber, diversificat și pluralist, a jurnalismului de calitate și a culturii media. (sma)