Audierea CESE îndeamnă la o soluție globală pentru impozitarea în economia digitalizată

La o audiere organizată de CESE la 29 ianuarie, experții fiscali internaționali și reprezentanții societății civile au pledat pentru o soluție globală în vederea impozitării întreprinderilor

Vorbitorii de nivel înalt au fost de acord că numai o soluție globală ar putea fi eficientă, atât din punctul de vedere al reglementării cât și al guvernanței; ei au salutat dezbaterile în curs din cadrul negocierilor referitoare la Cadrul cuprinzător al OCDE privind erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor (BEPS).

Participanții au discutat despre posibilele abordări privind impozitarea întreprinderilor din economia digitalizată, un subiect care este acum dezbătut ca parte a acestui cadru și care cuprinde și noi sisteme de alocare a drepturilor internaționale de impozitare (de exemplu, participarea utilizatorilor, activele necorporale de marketing și prezența economică substanțială), precum și posibilitatea ca statele să își exercite drepturile de impozitare în situații de BEPS.

S-a propus analizarea posibilității ca problema impozitării să fie abordată, în totalitate, în cadrul sistemului privind taxa pe valoarea adăugată și o definiție comună a conceptului de creare de valoare. În plus, s-a hotărât că trebuie să continue analiza privind o soluție fiscală bazată pe alocarea veniturilor pentru scopuri fiscale, aceasta fiind de preferat unei soluții fiscale în funcție de consum.

Vorbitorii au insistat asupra faptului că trebuie aderat la anumite principii fundamentale, de exemplu evitarea dublei impuneri, simplitate, certitudine și egalitate atunci când se elaborează noile reguli. O metodologie simplificată va fi esențială pentru diferitele părți implicate și trebuie să fie dezvoltate și puse în aplicare mecanisme echitabile și eficiente de soluționare a litigiilor. Printre recomandări s-a mai numărat și continuarea analizei economice a impactului proiectului BEPS și a impactului potențial al oricărei măsuri aplicate.

Concluziile audierii vor sta la baza unui aviz din proprie inițiativă redactat de raportorul Krister Andersson, care va fi adoptat probabil la ședința plenară din iulie. (jk)