Deși reforma propusă a sistemului de TVA prezintă un mare potențial, succesul ei nu poate fi considerat ca absolut sigur

VAT tax reform

Noul sistem de TVA pentru impozitarea comerțului dintre statele membre trebuie să își fructifice pe deplin potențialul și să limiteze orice eventuale efecte negative asupra pieței unice, afirmă CESE în avizul său privind propunerea Comisiei. O cooperare mai strânsă între autorități și o amplă comunicare vor fi esențiale pentru punerea în aplicare cu succes a propunerii.

CESE consideră că reforma propusă este un pas crucial în finalizarea tranziției către un sistem definitiv de TVA pentru impozitarea bunurilor în comerțul business˗to˗business (B2B) pe baza principiului destinației. Comitetul este de părere că noul cadru poate furniza avantaje concrete întreprinderilor.

„Reforma poate avea un impact pozitiv asupra întreprinderilor și a creșterii acestora, însă succesul ei nu poate fi considerat ca absolut sigur”, a afirmat raportorul, dl Krister Andersson. „Normele trebuie puse în aplicare în mod adecvat, iar autoritățile fiscale naționale trebuie să își intensifice colaborarea de zi cu zi, participând inclusiv la o campanie de comunicare”, a explicat el.

Deși reforma va schimba modul de impozitare a comerțului transfrontalier cu bunuri B2B, serviciile vor continua să fie impozitate într-un regim diferit. Întrucât acest lucru va genera probabil dificultăți, CESE solicită să se analizeze posibilitatea de a introduce cât mai rapid un sistem care să acopere ambele domenii.

„O modalitate comună de a impozita bunurile și serviciile ar fi mai prielnică pentru creșterea economică și mai eficientă în combaterea fraudei”, a afirmat coraportorul, dl Giuseppe Guerini.

În avizul său, CESE formulează recomandări practice privind modul în care poate fi pusă în aplicare reforma și solicită Comisiei să clarifice dispozițiile propuse care se referă la ghișeul unic și la persoana impozabilă atestată. Comitetul își exprimă îngrijorarea cu privire la apariția de noi obstacole pentru IMM-uri și întreprinderile nou-înființate. În cele din urmă, CESE recomandă investiții adecvate în resurse de hardware și software IT, pentru a dezvolta în mod corespunzător un ghișeu unic solid și fiabil. (jk)