Consolidarea rezilienței trebuie să fie o prioritate majoră pentru zona euro în 2019

Javier Doz Orrit

Având în vedere previziunile economice actuale, în 2019 va fi extrem de important ca economiile din zona euro să consolideze reziliența economică și reziliența pieței muncii, afirmă CESE în legătură cu recomandările Comisiei Europene privind politica economică în zona euro pentru anul 2019.

Consolidarea rezilienței este necesară pentru a garanta că statele membre pot ține piept șocurilor viitoare cu costuri economice și sociale limitate. Pentru a realiza acest obiectiv, trebuie aprofundată UEM prin finalizarea uniunii bancare, sporirea resurselor proprii ale UE și instituirea funcției de stabilizare macroeconomică a zonei euro, precum și prin punerea în aplicare corespunzătoare a Pilonului social.

În avizul CESE se solicită, de asemenea, măsuri eficace de reducere a excedentelor excesive și de creștere substanțială a investițiilor publice și salariilor în țările cu excedente. Pe termen mediu, creșterea salariilor reale ar trebui să fie proporțională cu creșterea reală a productivității și cu inflația.

Nu ar fi oportun ca statele membre cu o datorie publică ridicată și deviații negative sau nule ale PIB-ului să fie încurajate să creeze rezerve bugetare prin intermediul unor orientări bugetare restrictive. O astfel de abordare riscă să perpetueze un nivel scăzut al creșterii economice în statele respective, fără a le ajuta să-și reducă datoria publică în procentaj din PIB.

CESE mai atrage atenția și asupra nevoii urgente de orientări și măsuri menite să încurajeze investițiile publice și să le faciliteze pe cele private. Atunci când se aplică regulile bugetare ale UE, ar trebui să se țină seama de așa-numita „regulă de aur”.

Modificările politicilor nu trebuie să se facă în detrimentul veniturilor din care se finanțează investițiile sociale și sistemele de protecție socială sau cu riscul de a restrânge drepturile sociale și drepturile lucrătorilor. În paralel, ar trebui să se urmărească convergența ascendentă în ceea ce privește standardele sociale și economice.

În cele din urmă, CESE solicită statelor membre să dea dovadă de implicarea necesară pentru a depăși rapid ultimele dezacorduri pe marginea acestor chestiuni. (jk)