CESE sprijină crearea Centrului european pentru securitate cibernetică

CESE sprijină inițiativa Comisiei de a crea un centru de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și o rețea de centre naționale de coordonare. Obiectivul este de a ajuta Uniunea să dezvolte capacități tehnologice și industriale în materie de securitate cibernetică și de a ridica nivelul de competitivitate a industriei cibernetice a Uniunii.

Într-un aviz adoptat în sesiunea plenară din ianuarie și elaborat de Antonio Longo și Alberto Mazzola, CESE subliniază că propunerea Comisiei reprezintă un pas important în procesul de elaborare a unei strategii industriale pentru securitatea cibernetică și o acțiune strategică pentru obținerea unei autonomii digitale solide și cuprinzătoare. Acești factori sunt indispensabili pentru consolidarea mecanismelor europene de apărare în contextul războiului cibernetic în curs, care amenință să submineze sistemele politice, economice și sociale.

„Întreaga noastră societate este afectată. În doar zece ani, s-a înregistrat o creștere exponențială a numărului atacurilor cibernetice la nivel mondial, de la 800 000 la 8 milioane,” a subliniat dl Longo. „Susținem inițiativa Comisiei care vizează înființarea unui centru de competență menit să coordoneze centrele naționale și să acționeze ca un punct de referință pentru comunitatea securității cibernetice”, a spus el.

Asigurarea unui parteneriat public-privat privind securitatea cibernetică reprezintă un element de bază al strategiei. „Susținem extinderea cooperării la întreprinderi, pe baza unor angajamente ferme în termeni științifici și de investiții. Susținem o abordare tripartită, care să implice Comisia Europeană, statele membre și întreprinderile”, a adăugat dl Mazzola. „Trebuie să lăsăm ușa deschisă întreprinderilor din afara UE care sunt dispuse să îndeplinească condițiile de participare impuse de UE”, a afirmat el în concluzie. (mp)