CESE militează pentru o reformă a OMC în conformitate cu valorile UE

În sesiunea plenară din 24 ianuarie, Comitetul Economic și Social European a adoptat un aviz prin care solicita o reformă ambițioasă a Organizației Mondiale a Comerțului, în vederea depășirii crizei actuale, subliniind valorile UE și rolul de lider al UE în domeniul durabilității.

Organizația Mondială a Comerțului (OMC) este organizația mondială care stabilește regulile comerțului între națiuni, dar evoluțiile recente din comerțul internațional i-au îngreunat sarcina. După cum a subliniat Emmanuelle Butaud-Stubbs, raportoarea avizului CESE, reformele propuse trebuie să fie „conforme cu valorile UE și cu rolul pe care aceasta îl poate juca în comerțul mondial și să lege investițiile de dezvoltare”.

Avizul conține propuneri de menținere în funcțiune a Organului de Apel al Organului de soluționare a litigiilor al OMC prin extinderea mandatului actual al judecătorilor ca măsură de remediere temporară a situației actuale, creșterea numărului de judecători de la șapte la nouă și măsuri care să prevadă recrutarea de judecători independenți cu normă întreagă.

Karl Brauner, director adjunct al OMC, a participat la dezbaterea desfășurată în sesiunea plenară a CESE și a confirmat importanța menținerii în funcțiune a Organului de Apel: „Dacă acest organ nu ar mai funcționa, regulile comerțului internațional nu ar mai putea fi aplicate. Statul de drept ar fi înlocuit cu mica înțelegere, iar puterea ar prevala asupra legalității”.

De asemenea, CESE sugerează măsuri suplimentare privind protecția datelor, standardele de siguranță alimentară și standardele de bunăstare a animalelor și de mediu în producția agricolă. În plus, avizul pledează pentru o mai mare participare a societății civile la lucrările OMC, de exemplu prin intermediul Forumului public al OMC, sub forma unei adunări echilibrate și reprezentative de părți interesate din mediul social și economic din toate sectoarele și domeniile de interes. (dgf)