CESE insistă pentru adoptarea rapidă a propunerii Comisiei privind protecția concurenței în domeniul transportului aerian

CESE sprijină propunerea Comisiei Europene privind îndelung așteptata revizuire a regulamentului privind protecția concurenței în domeniul transportului aerian. Într-un aviz adoptat în cadrul sesiunii plenare a CESE din ianuarie, Comitetul îndeamnă Parlamentul European și Consiliul să aprobe rapid regulamentul revizuit, pentru a remedia în mod eficient denaturările în concurența internațională.

CESE sprijină abordarea dublă a Comisiei pentru asigurarea unei concurențe internaționale loiale și și-a exprimat poziția prin adoptarea, la 17 ianuarie 2018, a unui aviz elaborat de Jacek Krawczyk. Pe de o parte, propunerea consolidează actuala legislație și oferă Comisiei un instrument eficient de contracarare și prevenire a denaturării concurenței loiale în sectorul aviației. Pe de altă parte, acordurile Uniunii în domeniul aviației acționează ca stimulent pentru ca țările terțe să respecte legislația UE, în schimbul accesului la piața sa.

„Această propunere reprezintă încă un pas important în punerea în aplicare a strategiei UE în domeniul aviației, anunțată cu mai bine de doi ani în urmă. Succesul viitor al aviației europene depinde de modul în care strategia este efectiv pusă în aplicare”, a declarat dl Krawczyk. „Dată fiind importanța sectorului aviației pentru economia UE, este necesar ca toate părțile interesate să fie și mai mult implicate în punerea în aplicare a strategiei”, a adăugat el.

Revizuirea regulamentului privind protecția concurenței în domeniul transportului aerian (Regulamentul 868/2004) face parte dintr-un pachet legislativ mai cuprinzător, intitulat „Aviație: o Europă deschisă și conectată”, care cuprinde și orientări în următoarele domenii: proprietatea și controlul transportatorilor aerieni din UE, obligația de serviciu public (OSP) și continuitatea gestionării traficului aerian. (mp)