Țările din Balcanii de Vest au nevoie de o foaie de parcurs clară pentru aderarea la UE

Acesta a fost mesajul principal de la audierea publică privind coeziunea economică și socială și integrarea europeană a Balcanilor de Vest, organizată de Comitetul Economic și Social European la Bruxelles.

„Suntem foarte mulțumiți că Președinția bulgară a Consiliului UE a decis ca Balcanii de Vest să fie una dintre prioritățile sale și a solicitat CESE să elaboreze un aviz pe această temă”, a afirmat Ionuț Sibian, președintele Grupului de studiu al CESE „Coeziunea economică și socială și integrarea europeană a Balcanilor de Vest”. Andrej Zorko, raportorul avizului CESE, a subliniat că regiunea este extrem de complexă și că este nevoie de mai multă cooperare regională și de implicarea mai serioasă a societății civile în procesul de integrare europeană. „Balcanii de Vest trebuie să fie o prioritate a UE în următorii ani pentru a asigura stabilitate politică în regiune”, a insistat coraportorul Dimitris Dimitriadis.

Reprezentanţii organizațiilor societăţii civile, grupurilor de reflecție, instituţiilor UE și mediului academic au fost de acord că convergența economică a statelor din Balcanii de Vest este un proces pe termen lung și au atras atenția asupra nivelului ridicat al șomajului, productivităţii scăzute, lacunelor în materie de competențe și competitivităţii reduse, acestea fiind unele dintre problemele cu care se confruntă țările din regiune. „Nepotismul este în continuare prezent”, a spus Peter Sanfey, directorul adjunct al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Participanții au fost de acord că în regiune există deja diverse instrumente și programe care abordează unele dintre aceste probleme, dar o perspectivă europeană clară pentru aceste țări ar servi drept catalizator pentru accelerarea reformelor. De asemenea, au subliniat importanța crucială a implicării partenerilor sociali și a organizațiilor societății civile din regiune în procesul de integrare europeană într-o manieră mai oficială. (sg)