Organizațiile societății civile din UE în domeniul drepturilor omului se confruntă cu tot mai multe dificultăți în activitatea lor

În parteneriat cu Grupul său de legătură cu rețelele și organizațiile societății civile, CESE a găzduit vineri, 19 ianuarie, lansarea unui raport elaborat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), care avertizează că acțiunile societății civile în favoarea respectării drepturilor omului în UE se desfășoară într-un câmp de acțiune tot mai restrâns.

Raportul, intitulat „Provocările cu care se confruntă organizațiile societății civile din UE care activează în domeniul drepturilor omului”, evidențiază o serie de dificultăți îngrijorătoare de care se izbesc organizațiile societății civile din UE în activitatea lor. Aceste dificultăți se înscriu în mai multe categorii:

  • constrângeri juridice – de la dificultățile de înființare a unei organizații și până la cele legate de libertatea de asociere, de întrunire pașnică, de exprimare și de informare;
  • obstacole care împiedică accesul la resurse, în special la finanțarea structurală și pe termen lung;
  • stigmatizarea și încercările de discreditare a acestor organizații, precum și atacuri verbale și fizice împotriva militanților, în loc să existe un mediu protejat în care aceștia să-și poată desfășura activitatea;
  • dificultăți legate de exercitarea unei influențe benefice asupra legislației și a procesului de elaborare a politicilor, în calitate de actori recunoscuți și legitimi.

Concluzia raportului este că, pentru a sprijini ferm protecția, promovarea și exercitarea deplină a drepturilor omului, se impune de urgență ca toate sugestiile formulate de FRA și de alte organe ale UE, precum CESE, să fie transpuse în practică, iar eficacitatea acțiunii organizațiilor societății civile în cadrul UE să fie consolidată. (mr)