CESE solicită o asigurare financiară pentru despăgubirea victimelor fraudelor informatice

Îmbunătățirea cooperării juridice dintre statele membre în ceea ce privește combaterea fraudelor informatice reprezintă un pas în direcția cea bună, a afirmat CESE într-un aviz recent, prin care a evaluat propunerea de directivă privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, prezentată de Comisie. Cu toate acestea, CESE solicită mai multe garanții pentru protejarea utilizatorilor de mijloace digitale de plată și măsuri de prevenire obligatorii, care să-i informeze pe aceștia cu privire la modalitățile de operare ale infractorilor cibernetici.

Salutând propunerea Comisiei, raportorul avizului, dl Victor Alistar, semnalează faptul că trebuie să se meargă dincolo de cooperarea investigativă și judiciară dintre autoritățile naționale de aplicare a legii.

CESE propune ca statele membre să fie obligate să instituie o asigurare financiară, în vederea despăgubirii victimelor fraudelor informatice comise cu carduri de plată. Această asigurare financiară ar trebui să acopere atât persoanele fizice, cât și IMM-urile.

În plus, pentru ca lupta împotriva fraudelor informatice să fie eficace, operatorii economici ar trebui să aibă obligația legală de a raporta astfel de incidente.

Frauda informatică cu mijloace electronice de plată emise în zona euro reprezintă o problemă majoră. Potrivit unui raport al BCE, aceasta s-a ridicat în Uniunea Europeană la 1,4 miliarde EUR în 2013. De atunci, ea a fost în continuă creștere.

Unul dintre profilurile cele mai vulnerabile este reprezentat de plata cheltuielilor de călătorie – bilete de tren și de avion, cazare și alte operațiuni asociate. Printre cei implicați în acest tip de fraudă informatică sau care profită de pe urma ei se numără persoane fizice și organizații angajate în activități teroriste.

În opinia CESE, prevenirea ar trebui și ea să joace un rol în combaterea criminalității informatice. Publicul ar trebui avertizat cu privire la modalitățile de operare ale infractorilor cibernetici, care falsifică mijloacele electronice de plată, prin campanii de conștientizare și de informare derulate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre care să prezinte cauzele, riscurile și mijloacele individuale de protecție împotriva fraudelor informatice.(dm)