CESE solicită Comisiei să precizeze criteriile de raportare pe care le propune cu privire la modalitățile transfrontaliere

Tax justice

Comisia trebuie să stabilească semne distinctive mai precise pentru obligațiile de raportare propuse cu privire la modalitățile și tranzacțiile transfrontaliere, astfel încât să prevină interpretarea subiectivă din partea contribuabililor și a autorităților fiscale, ceea ce ar putea duce la supraraportare și proceduri greoaie, susține CESE în avizul Măsuri de descurajare a evitării obligațiilor fiscale și a evaziunii fiscale.

Noua directivă a Comisiei introduce pentru intermediari – entități, instituții sau profesioniștii care oferă consiliere contribuabililor în domeniul planificării fiscale – și, în unele cazuri, pentru contribuabilii înșiși, obligația de raportare către autoritățile competente a schemelor de planificare ce se încadrează în patru tipologii-standard de activități raportabile. Între autoritățile fiscale naționale se va face automat schimb de informații.

„Domeniul de aplicare al semnelor distinctive propuse este prea larg” a declarat raportorul, dl Victor Alistar („Activități diverse”, RO), adăugând: „la revizuirea criteriilor, Comisia trebuie să obțină un echilibru între certitudinea juridică și flexibilitate, pentru a asigura caracterul disuasiv și fezabilitatea acestei obligații.”

De asemenea, CESE solicită Comisiei să detalieze modalitățile de aplicare a directivei în economia digitală și să asigure proporționalitatea directivei, menținând costurile administrative la minimum pentru toate întreprinderile.

Comitetul își exprimă acordul cu sprijinul logistic și tehnic propus pentru punerea în aplicare a instrumentelor respective în statele membre, precum și cu scopul declarat, de a spori transparența activității intermediarilor prin intermediul măsurilor propuse.

„Obligația de raportare va descuraja intermediarii de la a oferi scheme de planificare fiscală agresivă. Mecanismul va crea justiție fiscală și va contribui la o concurență echitabilă și la venituri fiscale stabile pentru statele membre” a declarat coraportorul, dl Petru Sorin Dandea („Lucrători”, RO). (jk)