„Societatea civilă în UE: scenarii viitoare pentru 2030” - tema ședinței extraordinare a Grupului „Activităţi diverse”

Întocmit de Grupul „Activități diverse” al CESE

La sfârșitul celei de-a doua zile a sesiunii plenare din februarie se va desfășura ședința extraordinară a Grupului III pe tema „Societatea civilă în UE: scenarii viitoare pentru 2030”, la sediul CESE (sala JDE62).

Obiectivul acestei ședințe, organizată în cooperare cu Grupul de legătură, este de a prezenta un studiu intitulat „Viitoarea evoluție a societăţii civile din Uniunea Europeană în perspectiva anului 2030”. Studiul comandat de CESE a fost realizat de CNVOS (Centrul pentru servicii de informare, cooperare și dezvoltare a ONG-urilor din Slovenia) și de ENNA (Rețeaua europeană a asociațiilor naționale ale societății civile ).

Pe baza unei lucrări de cercetare pe marginea recentelor analize, studii, interviuri și sondaje pe această temă, studiul în cauză scoate la lumină situația actuală a organizațiilor societății civile europene (OSC) la nivel naţional şi european. Scopul studiului este de a analiza principalele provocări pentru organizațiile societății civile și modul în care acestea ar trebui abordate. El prezintă cinci scenarii în jurul principalilor factori de schimbare și include diverse recomandări și concluzii specifice.

La eveniment vor participa membri ai CESE și reprezentanți ai organizațiilor societății civile, el fiind moderat de dna Daniela Vincenti, redactor-șef al EURACTIV. Printre vorbitori se vor număra dl Ramón Luis Valcárcel Siso, vicepreședinte al Parlamentului European însărcinat cu relațiile cu CESE și CoR, dl Paweł Świeboda, șef adjunct al Centrului European de Strategie Politică al Comisiei Europene, președinții de grup din cadrul CESE și reprezentanți eminenți ai mediului academic. (ih)