CESE consultă societatea civilă cu privire la securitatea cibernetică

CESE solicită UE și statelor sale membre să adopte un model european de securitate cibernetică, să consolideze competențele Agenţiei UE pentru Securitate Cibernetică și, în sfârșit, să creeze un sistem eficient de certificare europeană pentru serviciile și produsele online.

Acestea sunt principalele concluzii ale audierii publice cu privire la Legea privind securitatea cibernetică, organizată la Bruxelles la 9 ianuarie 2018, care vor fi încorporate în avizul CESE elaborat în prezent de dnii Alberto Mazzola și Antonio Longo, membri ai Secțiunii pentru transporturi, energie, infrastructură și societatea informațională (TEN).

CESE susține în general pachetul de măsuri privind securitatea cibernetică care figurează în propunerea Comisiei Europene prezentată Consiliului în septembrie 2017, și scoate în evidență următoarele măsuri.

  • Un model european de securitate cibernetică

Conceptul de securitate cibernetică este prezent în lumea întreagă. Este vorba de o provocare globală, întrucât atacurile pot avea loc oriunde și pot viza cetățeni, organizații ale societății civile, sisteme sociale și sectoare economice din orice stat membru. Din acest motiv, CESE încurajează UE să ia măsurile necesare și să stabilească un model de reziliență în fața acestui tip de atacuri la nivel european.

  • O agenție UE pentru securitate cibernetică mai puternică

Agenţia Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) este un centru de expertiză în domeniul securităţii cibernetice în Europa, al cărei sediu se află, în prezent, în Grecia. CESE consideră că ar trebui să fie dezvoltată, să devină permanentă și să fie dotată cu mai multe resurse. Ea ar trebui să se ocupe de e-guvernare și de serviciile universale (e-sănătatea), precum și de prevenirea și combaterea furtului de identitate și a fraudelor online.

  • O certificare europeană de securitate cibernetică

Pentru a garanta un nivel înalt de securitate, CESE recomandă crearea unui cadru european de certificare a securității cibernetice, bazat pe standardele comune de securitate cibernetică și din domeniul TIC la nivel european. Serviciile și produsele online ar putea fi certificate cu un sistem de etichetare corespunzător, în vederea sporirii încrederii consumatorilor. (mp)