CESE găzduiește lansarea de către Comisie a setului de instrumente pentru consilierea statelor membre cu privire la finanțarea UE pentru integrarea migranților

În ianuarie, Comitetul Economic și Social European (CESE) și Comisia Europeană au organizat împreună lansarea noului set de instrumente al Comisiei pentru a sprijini statele membre să consolideze procesul de integrare a persoanelor provenite dintr-un context de migrație, prin utilizarea mai eficientă și coordonată a instrumentelor de finanțare ale UE disponibile.

Setul de instrumente conține recomandări practice adresate autorităților de finanțare naţionale şi regionale cu privire la modalitățile de selectare și combinare a diferitelor fonduri UE disponibile în actuala perioadă bugetară (2014-2020).

Scopul este de a înlesni incluziunea a peste 20 de milioane de resortisanți ai unei țări terțe care trăiesc legal în UE, dar se confruntă în continuare cu o multitudine de provocări și acte de discriminare.

După cum s-a subliniat la evenimentul de lansare, 40% dintre ei sunt expuși riscului de sărăcie, 18% sunt șomeri, iar 19% părăsesc timpuriu școala, ceea ce reprezintă aproape dublul mediei UE.

„UE trebuie să dea dovadă de umanism și solidaritate. Migranții nu trebuie priviți ca o povară. Dacă sunt integrați în mod corespunzător, ei vor fi o binecuvântare, nu numai pentru economiile noastre, ci pentru societatea noastră în ansamblu”, a afirmat președintele CESE, dl Georges Dassis. (ll)

Foto: Corina Crețu, comisarul european pentru politica regională, Cristian Pîrvulescu, membru CESE și Georges Dassis, președintele