Limbi disponibile:

Editorial

Viitorul democrației în Europa

Dragi cititori,

Ani de-a rândul, teritoriul Europei a fost pustiit de războaie. Aproape că nu există oraș european care să nu poarte urmele sângelui vărsat în lupte și conflicte interne. Traversăm acum cea mai îndelungată perioadă fără războaie pe teritoriul Uniunii Europene. Astăzi, chiar în regiunile grav afectate de odinioară, avem organisme internaţionale şi interregionale care lucrează pentru a înlesni funcționarea structurii numite UE, iar acest fapt îmbracă o remarcabilă valoare simbolică, însă doar simbolismul nu este suficient.

Date în agendă

20/02/2018 - 21/02/2018 Bruxelles
Rezultate în domeniul economiei circulare – Ce urmează? Conferinţa părților interesate privind economia circulară
01/03/2018 - 02/03/2018 Atena
conferința CESE Viitorul democrației în Europa
06/03/2018 - 07/03/2018 Bruxelles
Al 4-lea forum privind migrația
14/03/2018 - 15/03/2018 Bruxelles
sesiunea plenară a CESE
15/03/2018 - 16/03/2018 Bruxelles
Europa ta, părerea ta

Pe scurt

Care va fi rolul culturii în viitorul Europei? Adolescenții europeni se pregătesc să își spună părerea la Bruxelles

De-a lungul unei perioade de cinci săptămâni, membri ai Comitetului Economic şi Social European vor vizita școlile selectate din țările lor, în scopul de a pregăti elevii pentru evenimentul "Europa ta, părerea ta" (Your Europe, Your Say - YEYS), reuniunea tineretului care se va desfășura la Bruxelles, la 15 și 16 martie 2018.

Președintele CESE, dl Georges Dassis, se întâlnește cu președintele CESM din Franța, dl Patrick Bernasconi

Președintele Comitetului Economic și Social European (CESE), dl George Dassis, și președintele Consiliului Economic, Social și de Mediu (CESM) din Franța, dl Patrick Bernasconi, s-au reunit la Bruxelles, la 17 ianuarie, pentru a prezenta o primă evaluare a cooperării consolidate între instituțiile pe care le conduc și pentru a explora posibilitățile de a întreprinde noi activități comune.

Președintele Dassis participă la ceremonia de decernare a premiilor Silver Rose, la sediul Parlamentului European

Președintele Comitetului Economic și Social European (CESE), Georges Dassis, a participat la 23 ianuarie la cea de-a 15-a ceremonie de decernare a premiilor Silver Rose, desfășurată la Parlamentul European și organizată de rețeaua SOLIDAR, în cooperare cu Grupul Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European și cu Partidul Socialiştilor Europeni. 

Organizațiile societății civile din UE în domeniul drepturilor omului se confruntă cu tot mai multe dificultăți în activitatea lor

În parteneriat cu Grupul său de legătură cu rețelele și organizațiile societății civile, CESE a găzduit vineri, 19 ianuarie, lansarea unui raport elaborat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), care avertizează că acțiunile societății civile în favoarea respectării drepturilor omului în UE se desfășoară într-un câmp de acțiune tot mai restrâns.

Știrile CESE

CESE consultă societatea civilă cu privire la securitatea cibernetică

CESE solicită UE și statelor sale membre să adopte un model european de securitate cibernetică, să consolideze competențele Agenţiei UE pentru Securitate Cibernetică și, în sfârșit, să creeze un sistem eficient de certificare europeană pentru serviciile și produsele online.

CESE solicită Comisiei să precizeze criteriile de raportare pe care le propune cu privire la modalitățile transfrontaliere

Tax justice

Comisia trebuie să stabilească semne distinctive mai precise pentru obligațiile de raportare propuse cu privire la modalitățile și tranzacțiile transfrontaliere, astfel încât să prevină interpretarea subiectivă din partea contribuabililor și a autorităților fiscale, ceea ce ar putea duce la supraraportare și proceduri greoaie, susține CESE în avizul Măsuri de descurajare a evitării obligațiilor fiscale și a evaziunii fiscale.

CESE găzduiește lansarea de către Comisie a setului de instrumente pentru consilierea statelor membre cu privire la finanțarea UE pentru integrarea migranților

În ianuarie, Comitetul Economic și Social European (CESE) și Comisia Europeană au organizat împreună lansarea noului set de instrumente al Comisiei pentru a sprijini statele membre să consolideze procesul de integrare a persoanelor provenite dintr-un context de migrație, prin utilizarea mai eficientă și coordonată a instrumentelor de finanțare ale UE disponibile.

Țările din Balcanii de Vest au nevoie de o foaie de parcurs clară pentru aderarea la UE

Acesta a fost mesajul principal de la audierea publică privind coeziunea economică și socială și integrarea europeană a Balcanilor de Vest, organizată de Comitetul Economic și Social European la Bruxelles.

„Suntem foarte mulțumiți că Președinția bulgară a Consiliului UE a decis ca Balcanii de Vest să fie una dintre prioritățile sale și a solicitat CESE să elaboreze un aviz pe această temă”, a afirmat Ionuț Sibian, președintele Grupului de studiu al CESE „Coeziunea economică și socială și integrarea europeană a Balcanilor de Vest”. Andrej Zorko, raportorul avizului CESE, a subliniat că regiunea este extrem de complexă și că este nevoie de mai multă cooperare regională și de implicarea mai serioasă a societății civile în procesul de integrare europeană. 

Eticheta „Fabricat în Europa” trebuie să fie pe picior de egalitate cu concurenții săi de pe piața europeană

Protecționismul nu este o opțiune pentru Europa, însă UE nu poate nici să permită ca piața sa internă să fie invadată de produse care contravin standardelor sale sociale și ecologice, afectându-i industria: acesta este avertismentul pe care Comitetul Economic şi Social European (CESE) îl formulează într-un raport privind politica industrială globală a UE, adoptat în sesiunea sa plenară din ianuarie.

CESE insistă pentru adoptarea rapidă a propunerii Comisiei privind protecția concurenței în domeniul transportului aerian

CESE sprijină propunerea Comisiei Europene privind îndelung așteptata revizuire a regulamentului privind protecția concurenței în domeniul transportului aerian. Într-un aviz adoptat în cadrul sesiunii plenare a CESE din ianuarie, Comitetul îndeamnă Parlamentul European și Consiliul să aprobe rapid regulamentul revizuit, pentru a remedia în mod eficient denaturările în concurența internațională.

CESE susține cu fermitate prioritățile primei Președinții bulgare a Consiliului UE

„Succesul președinției nu depinde de mărimea țării. El este determinat de voința politică de a impune politici care sunt esențiale pentru viitorul Europei”, a declarat președintele CESE, dl Georges Dassis, în discursul său de bun venit adresat ministrului adjunct al muncii și politicii sociale din Bulgaria, dna Zornița Rusinova, la sesiunea plenară a CESE din ianuarie.

CESE solicită o asigurare financiară pentru despăgubirea victimelor fraudelor informatice

Îmbunătățirea cooperării juridice dintre statele membre în ceea ce privește combaterea fraudelor informatice reprezintă un pas în direcția cea bună, a afirmat CESE într-un aviz recent, prin care a evaluat propunerea de directivă privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, prezentată de Comisie. Cu toate acestea, CESE solicită mai multe garanții pentru protejarea utilizatorilor de mijloace digitale de plată și măsuri de prevenire obligatorii, care să-i informeze pe aceștia cu privire la modalitățile de operare ale infractorilor cibernetici.

Contribuția politicii fiscale este esențială pentru ca zona euro să își continue redresarea în 2018

Image
Doz Orrit, ECO 444

CESE nu este de acord cu propunerea Comisiei privind o orientare fiscală în general neutră, propunând în schimb o orientare bugetară pozitivă în jurul valorii de 0,5% din PIB. În conformitate cu avizul său privind politica economică a zonei euro (2018), efortul bugetar ar trebui suportat în special de țările care au în prezent o marjă de manevră bugetară și un excedent al balanței de plăți.

Perioadele de conducere și de repaus, timpul de lucru și detașarea lucrătorilor

Avizul CESE pe tema „Perioadele de conducere și de repaus, timpul de lucru și detașarea lucrătorilor” a fost adoptat în cea de-a 531-a sesiune plenară, la 18 ianuarie 2018, cu 173 de voturi pentru, 89 de voturi împotrivă și 17 abțineri. Raportorul avizului a fost Tanja Buzek, membră a Secțiunii pentru transporturi, energie, infrastructură și societatea informațională (TEN). (mp)

Știri despre grupuri

Drepturile sociale și siguranța rutieră

Întocmit de Grupul „Lucrători” al CESE

În cursul sesiunii plenare din ianuarie, a fost adoptat un aviz privind rolul important al transporturilor, ca sector esențial al economiei europene. Acest aviz abordează aspecte-cheie, cum ar fi perioadele de odihnă și detașarea lucrătorilor. CESE arată că modificările de legislație propuse în cadrul pachetului privind mobilitatea nu permit rezolvarea eficientă a problemelor identificate în diverse privințe și, în opinia Grupului „Lucrători”, ele nu pot garanta succesul luptei împotriva dumpingului social în sectorul transportului rutier. În mod similar, pentru a se asigura un control mai bun al aplicării normelor în mediu transfrontalier, CESE solicită crearea unei agenții europene în domeniul transportului rutier.

În cadrul CESE, părerile sunt împărțite cu privire la detașarea lucrătorilor în sectorul transporturilor. Grupul „Angajatori” se opune avizului CESE

Text redactat de Grupul „Angajatori” al CESE

Grupul „Angajatori” nu susține Avizul CESE privind perioadele de conducere și de repaus, timpul de lucru și detașarea lucrătorilor. Grupul consideră că avizul nu reflectă în mod suficient diferențele de opinii pe care le-a stârnit în cadrul Comitetului propunerea Comisiei privind detaşarea lucrătorilor.

„Societatea civilă în UE: scenarii viitoare pentru 2030” - tema ședinței extraordinare a Grupului „Activităţi diverse”

Întocmit de Grupul „Activități diverse” al CESE

La sfârșitul celei de-a doua zile a sesiunii plenare din februarie se va desfășura ședința extraordinară a Grupului III pe tema „Societatea civilă în UE: scenarii viitoare pentru 2030”, la sediul CESE (sala JDE62).