NAIA: „Violența domestică nu este o problemă de ordin privat, ci o problemă socială”

Asociația bulgară NAIA, câștigătoarea premiului al treilea, a luptat timp de 20 de ani împotriva violenței domestice din comunitățile mici, defavorizate, continuând să-și pună în aplicare programul de asistență socială pentru victime aflate în situații dificile. În paralel, așa cum explică Svetla Sivcheva în acest interviu, asociația se axează pe acțiunile preventive, lucrând cu copii de vârstă mică pentru a explora împreună căile de a combate și de a depăși stereotipurile sociale, astfel încât acești copii să-și deschidă perspectiva și să-și valorifice întregul potențial.

CESE Info: Vă rugăm să ne spuneți ce reprezintă acest premiu pentru dumneavoastră și pentru organizația dumneavoastră.

Svetla Sivcheva: Premiul este foarte important pentru organizația noastră, care a depus eforturi timp de 20 de ani pentru a combate violența împotriva femeilor și a copiilor, reunind din ce în ce mai multe persoane în jurul ideii că nu este vorba de o problemă de ordin privat, ci mai degrabă de o problemă semnificativă din punct de vedere social, și că combaterea violenței împotriva femeilor este o responsabilitate a statului, a instituțiilor și a fiecărei persoane. Suntem o organizație care lucrează cu grupuri vulnerabile din orașe mici și din sate, confruntate cu multe probleme sociale – sărăcie, șomaj, abandon școlar și lipsa asistenței medicale. Este foarte dificil, în această situație, ca drepturile femeilor să fie protejate, ca femeile să fie capacitate și inspirate să creadă în potențialul lor și să se împlinească atât din punct de vedere social, cât și economic. În pofida acestor dificultăți, ne-am continuat activitatea, iar premiul este o recunoaștere a perseverenței și tenacității de care am dat dovadă, recompensând totodată eforturile noastre de a demonstra cât de important și de util este ca societatea să acorde șanse egale femeilor și bărbaților.

Ce sfaturi ați da altor organizații care doresc să aibă succes în astfel de activități și programe?

Nu prea avem ce sfaturi să dăm, deoarece societatea civilă a realizat deja foarte multe lucruri în acest domeniu, chiar dacă realizările ei nu se află întotdeauna în centrul atenției și în vizorul oamenilor politici. Organizațiile neguvernamentale și cetățenii încearcă în mod constant să testeze noi idei și să creeze bune practici la nivelul UE, făcând schimb de experiență și de expertiză. Sperăm ca activitatea societății civile să lanseze un proces de reflecție asupra unor politici publice reale și eficiente, care să demonstreze în mod clar că este vorba de o prioritate și că, la cel mai înalt nivel, există voința de a promova și de a garanta egalitatea de șanse pentru femei și bărbați în toate sferele vieții sociale și economice. În unele state membre, s-au înregistrat unele regrese în ceea ce privește prevenirea violenței pe criterii de gen și realizarea egalității de gen, ceea ce este foarte îngrijorător. Sperăm ca UE să dea dovadă de o voință politică clară, iar la nivelul statelor membre să se respecte valorile europene comune, inclusiv egalitatea de șanse pentru femei și bărbați.

Cum veți utiliza suma câștigată pentru a oferi ajutor suplimentar în cadrul comunității?

O vom utiliza pentru a garanta continuitatea programului nostru consacrat egalității de gen. Organizația noastră nu dispune de resurse financiare importante, iar serviciile furnizate victimelor violenței domestice reprezintă întotdeauna o prioritate și nu pot fi întrerupte. Ne confruntăm cu dificultăți în finanțarea activităților menite să asigure egalitatea de gen. Vom utiliza fondurile pentru a acționa în vederea prevenirii violenței împotriva copiilor, dar și pentru a colabora cu femeile antreprenoare și a pleda pentru o prezență sporită a femeilor în politică și în procesul decizional. Mulțumită acestor resurse financiare, vom avea posibilitatea să informăm și să sprijinim mai multe femei din comunități mici și închise, ceea ce este un lucru foarte util.

În proiectul dumneavoastră sunt implicați părinți și copii de vârstă preșcolară. De ce este important să le vorbim copiilor de vârstă mică despre egalitatea de gen? Cum îi ajută basmele să înțeleagă mesajul despre importanța egalității între femei și bărbați?

Problema asupra căreia ne concentrăm este faptul că stereotipurile de gen sunt inculcate de la o vârstă fragedă, sub influența părinților, profesorilor și a celorlalți copii. Multe dintre stereotipurile culturale și simbolurile sociale pe care copiii le învață la vârste mici se mențin și la vârsta adultă, devenind norma. Din această cauză, băieții și fetele sunt împiedicați să se exprime liber, fiind încurajați să se comporte într-un mod considerat adecvat din punct de vedere social. Pentru a întrerupe acest cerc vicios, este important să încurajăm copiii, încă din primii lor ani de viață, să conștientizeze faptul că femeile și bărbații pot avea alte roluri decât cele tradiționale, să-și evalueze potențialul și capacitățile și să aibă convingerea că cunoștințele și competențele lor sunt la fel de valoroase și de relevante pentru societate.

Basmele clasice pentru copii sunt un instrument minunat pentru a aborda diverse teme – inclusiv egalitatea de gen – cu copiii de vârstă mică, în cuvinte accesibile și ușor de înțeles de către ei. Lucrăm cu basme și cu personajele acestora pentru a deschide noi posibilități pentru fete și băieți – evidențiind calități, interese și potențiale care să le permită să aibă o viață împlinită în roluri care nu corespund stereotipurilor, dar care să fie recunoscute ca fiind la fel de valoroase și semnificative.