Premiul CESE pentru societatea civilă – fapte și cifre

Premiul pentru societatea civilă, lansat în 2006, este acordat pentru „răsplătirea excelenței în inițiativele societății civile”. În fiecare an, premiul acoperă diferitele aspecte ale activității CESE, fiind deschis tuturor organizațiilor societății civile înregistrate oficial în Uniunea Europeană și persoanelor fizice.

Aflat la cea de-a 9-a ediție, Premiul pentru societatea civilă 2017 a recompensat proiecte inovatoare care promovează locuri de muncă de calitate și spiritul antreprenorial, combat excluziunea de pe piața forței de muncă și elimină obstacolele de pe această piață pentru persoanele cu nevoi speciale, precum tinerii, persoanele care provin din familii de migranți, șomerii de lungă durată, femeile care nu au contact cu piața forței de muncă, persoanele cu handicap și cele care trăiesc în condiții de sărăcie.

În 2017, CESE a primit 111 candidaturi din 25 de state membre. O comisie de evaluare compusă din 10 membri, printre care președintele CESE și cei doi vicepreședinți, președinții Grupurilor „Angajatori”, „Lucrători” și „Activități diverse”, trei membri ai CESE (unul pentru fiecare grup) și un expert extern, a selectat cinci câștigători. Cele cinci proiecte câștigătoare vor fi prezentate cu prilejul ceremoniei de decernare a premiilor, care va avea loc la 7 decembrie, în cursul sesiunii plenare a CESE de la Bruxelles. Valoarea totală a celor cinci premii însumează 50 000 EUR.

În ediţiile precedente au fost recompensate iniţiative menite să îmbunătățească viața refugiaților și migranților, proiecte de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale, de sprijinire a comunităţilor rome, de promovare a unor moduri de viaţă durabile și a locurilor de muncă ecologice, de încurajare a muncii în reţea, a educaţiei și a campaniilor de sensibilizare sau de protecţie a intereselor tinerilor.

Detalii suplimentare cu privire la Premiul pentru societatea civilă 2017 sunt disponibile aici. Prezentarea video a proiectelor câștigătoare poate fi accesată aici. (sg/ac)