Limbi disponibile:

Editorial

Într-o democrație, somnul cetățenilor naște dictatură

Democrația este o plantă firavă, iar sarcina de a o îngriji zi de zi le revine tuturor celor convinși că la soluțiile în interesul majorității se ajunge prin dezbatere, compromisuri și o comunicare deplină. Din această perspectivă, în Europa, democrația se află în pericol.

În ultimii zece ani, liderii s-au confruntat cu crize care au luat Europa oarecum prin surprindere: mai întâi a venit criza financiară, apoi cea economică și socială, iar în final – ca și când nu era de ajuns – așa-numita „criză a migrației”, care a tulburat definitiv starea de spirit a societății europene.

Pe scurt

CESE și Parlamentul European își unesc eforturile pentru a încuraja o rată de participare cât mai înaltă la alegerile europene

Președintele CESE, dl Luca Jahier, și președintele Parlamentului European, dl Antonio Tajani, au semnat o declarație comună în care cele două instituții își iau angajamentul de a desfășura o serie de activități comune pentru a spori gradul de sensibilizare a cetățenilor cu privire la alegerile europene din 2019 și a încuraja participarea acestora la vot.

#COP24: Președintele CESE, dl Luca Jahier, solicită o nouă guvernanță a UE în domeniul politicii privind schimbările climatice

Actorii nestatali și de la nivel subnațional au jucat până în prezent un rol determinant în acțiunile de combatere a schimbărilor climatice, însă se confruntă adesea cu obstacole insurmontabile. La Conferința COP 24 privind schimbările climatice de la Katowice, Polonia, desfășurată în perioada 2-14 decembrie 2018, președintele CESE, dl Luca Jahier, a reiterat cât de urgentă este combaterea schimbărilor climatice și a subliniat faptul că Europa trebuie să adopte un nou mecanism de sustenabilitate, care să includă o guvernanță la care să participe multiple părți interesate.

Summitul Euromed: Investițiile în capitalul uman sunt esențiale pentru asigurarea stabilității și securității în regiune

Membri ai organismelor reprezentative ale societății civile din țările din regiunea euro-mediteraneeană s-au întrunit la Torino la 17 și 18 decembrie cu ocazia Summitului Euromed al consiliilor economice şi sociale şi al instituţiilor similare. Ei au dezbătut teme legate de educația și formarea în regiune.

Reprezentanții societății civile solicită Muntenegrului să intensifice eforturile în domeniile migrației și libertății mass-mediei

Event banner

Reprezentanții organizațiilor societății civile au discutat la Bruxelles despre situația actuală a negocierilor de aderare a Muntenegrului la UE la cea de-a 12-a întâlnire a Comitetului consultativ mixt UE-Muntenegru (CCM). Declarația comună finală a salutat creșterea economică rapidă a Muntenegrului și scăderea șomajului în 2018.

Investițiile în mobilitatea ecologică sunt esențiale

O mobilitate sigură și ecologică este esențială pentru viitorul Europei. În cadrul conferinței la nivel înalt de la Viena, din 15 și 16 noiembrie 2018, membrii CESE au evaluat situația actuală a mobilității în UE și au subliniat încă o dată cât de important este un angajament ferm în acest domeniu pentru dezvoltarea viitoare a politicii europene în domeniul transporturilor.

„Uniți în tristețe” - Omagiu dlui Paweł Adamowicz, primarul orașului Gdańsk

Președintele CESE, dl Luca Jahier și dna Isabel Caño, vicepreședintă responsabilă pentru comunicare, au adus un omagiu dlui Paweł Adamowicz, primarul orașului Gdańsk, care a decedat în urma leziunilor provocate de atacul comis asupra sa la 13 ianuarie 2019, în timpul unui eveniment public în scopuri de caritate. Ceremonia comemorativă s-a desfășurat pe esplanada Solidarność a Parlamentului European, la Bruxelles, la 15 ianuarie.

În calitate de primar al orașului Gdańsk, timp de 20 de ani, dl Adamowicz a fost un apărător al valorilor și al dialogului democratic, transformând orașul Gdańsk într-un loc dinamic și deschis. El a contribuit la construirea democrației în Polonia și în Europa. (ehp)

Seminar pentru jurnaliști, în perspectiva alegerilor europene din 2019

În decembrie 2018, Unitatea Presă a CESE a organizat, pentru a doua oară în istoria sa, seminarul CESE pentru jurnaliști, al cărui obiectiv este de a le permite jurnaliștilor din întreaga Europă să se familiarizeze mai bine cu activitățile Comitetului, cu membrii săi și cu contribuțiile pe care le aduce la viața de zi cu zi a cetățenilor europeni.

Toate cele bune!

Unitatea Presă vă dorește toate cele bune pentru noul an 2019. Fie ca acest an să fie creativ!

Fie ca anul 2019 să fie plin de justiție, solidaritate și egalitate!” - Isabel Caño Aguilar, vicepreședinta responsabilă cu comunicarea

Știrile CESE

„Trecutul este un bun profesor, dar nu în el trebuie să ne căutăm viitorul”

Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, a abordat, în cadrul sesiunii plenare a CESE din decembrie, tema statului de drept și a unei Europe durabile.

Fără migranți, modelul social și economic al Europei este în pericol, afirmă CESE

La 13 decembrie 2018, Comitetul Economic și Social European (CESE) a adoptat un aviz din proprie inițiativă privind costurile neimigrării și ale neintegrării. Acesta se concentrează pe impactul imigrării și integrării migranților în viața de zi cu zi a societății UE.

Societatea civilă ar trebui să preia inițiativa în ceea ce privește sprijinirea valorilor europene, aflate în prezent în primejdie

Doisprezece vorbitori din 12 de state membre ale UE, printre care jurnaliști și reprezentanți ai mediului universitar, au participat la cel de-al 12-lea seminar al atașaților de presă ai societății civile, pe tema „Reafirmarea valorilor europene”, care a avut loc la Atena, în perioada 22-23 noiembrie.

CESE susține Forumul privind finanțarea combaterii schimbărilor climatice pentru actorii nestatali

UE joacă un rol esențial în coordonarea și finanțarea eforturilor naționale și regionale de combatere a schimbărilor climatice, prin sprijinul său acordat la nivel mondial pentru măsuri de tip ascendent în domeniul climei; se poate face, însă, mult mai mult în Europa. În avizul intitulat Facilitarea accesului actorilor nestatali la finanțarea combaterii schimbărilor climatice, elaborat de dl Cillian Lohan, CESE identifică diferitele probleme cu care se confruntă diverse grupuri în obținerea de finanțare pentru proiectele lor de combatere a schimbărilor climatice, oferind posibile soluții în acest sens.

 

Punerea în aplicare a legislației de mediu a UE trebuie să devină o prioritate

Punerea în aplicare insuficientă, fragmentată și inegală în statele membre a legislaţiei de mediu a UE subminează încrederea cetățenilor în eficacitatea sa. Garanția că această legislație este implementată corect trebuie să devină o prioritate a UE și a statelor membre.

CESE solicită măsuri mai ample de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului

Money laundering

CESE salută propunerea Comisiei de modificare a Sistemului european de supraveghere financiară în vederea combaterii mai eficiente a spălării banilor și a finanțării terorismului în sectorul bancar și financiar al UE, dar solicită adoptarea de măsuri mai ample.

Industria 5.0 va aduce o nouă paradigmă de cooperare între oameni și mașini

Deși Industria 4.0 este un concept relativ nou, numeroși experți anunță deja o a cincea revoluție industrială, care va aduce o nouă paradigmă de cooperare și de interacțiune între oameni și mașini. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale conferinței privind Industria 5.0 organizată de Comisia consultativă pentru mutații industriale a Comitetului Economic și Social European (CESE) la 22 noiembrie.

Președinția română a UE: coeziunea ca valoare europeană

România preia Președinția Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2019, într-o perioadă în care ordinea de zi a UE cuprinde o serie de chestiuni esențiale: dezbaterea privind viitorul Europei, care va culmina cu summitul de la Sibiu, noul cadru financiar multianual (CFM), Brexit și – nu în ultimul rând – alegerile europene din 2019.

Știri despre grupuri

Femeile: cea mai mare forță disruptivă din domeniul afacerilor

Text redactat de Grupul „Angajatori” al CESE

Europa pierde 370 de miliarde de euro pe an din cauza diferenței dintre rata de ocupare a femeilor și a bărbaților. Mai mult, s-a dovedit statistic că întreprinderile ale căror consilii de administrație se disting prin diversitate de gen produc rezultate mai bune. Prin urmare, de ce ar trebui să mai dureze încă 217 ani până la eliminarea disparității de gen în plan economic la nivel mondial, după cum a estimat Forumul Economic Mondial? La 17 decembrie, reprezentanți de înalt nivel din lumea afacerilor, a politicii și a ONG-urilor s-au întâlnit cu membri ai Grupului „Angajatori”, pentru a discuta despre modalitățile de a mobiliza potențialul imens pe care femeile l-ar putea reprezenta în economia europeană.

Ziua internațională a migranților

Redactat de Grupul „Lucrători” al CESE

Ziua internațională a migranților, sărbătorită la 18 decembrie, oferă prilejul de a prezenta noi teme de reflecție, care pleacă de la perceperea migrației ca factor normal în orice societate umană.

 

O mai bună „Comunicare privind Europa”, prin informații fondate și verificate

Text redactat de Grupul „Diversitate Europa” al CESE

Grupul „Diversitate Europa” din cadrul CESE a avut recent întâlniri cu Banca Europeană de Investiții (BEI) și cu Eurostat, pentru a obține informațiile fondate și verificate necesare pentru a explica organizațiilor naționale și regionale, precum și cetățenilor europeni, care sunt beneficiile apartenenței la UE. Asigurarea accesului la informații fiabile și de înaltă calitate, atât pentru cetățeni, cât și pentru instituțiile noastre democratice creează posibilitatea de a contribui la elaborarea politicilor, la anticiparea viitoarelor provocări societale, precum și la soluții inovatoare.

Curând la CESE/Evenimente culturale

Alegerile europene 2019: Tineretul european își face auzită vocea în cadrul inițiativei „Europa ta, părerea ta” (YEYS)

Treizeci și trei de școli din întreaga Europă vor veni la Bruxelles în luna martie pentru a-și exprima punctele de vedere, speranțele și așteptările cu privire la viitoarele alegeri europene. Ele vor prezenta trei propuneri menite să sintetizeze cele mai stringente priorități ale generației tinere, pe care să le abordeze apoi Parlamentul European. Comitetul Economic și Social European (CESE) va face ca aceste propuneri să ajungă la legiuitori.

Expoziția de fotografie a CESE evidențiază tema handicapului

Programul cultural al CESE din 2018 s-a încheiat cu o expoziție de fotografie intitulată „Împreună pentru incluziune”, în cadrul căreia 10 imagini laureate înfățișează persoane cu handicap dintr-o perspectivă pozitivă, ca persoane care își iau viața în propriile mâini.