Pilonul european al drepturilor sociale – Ce urmează?, Grupul „Lucrători” din cadrul CESE

Grupul „Lucrători” a depus eforturi susținute pentru îndeplinirea obiectivelor Pilonului european al drepturilor sociale. Avizele CESE recent adoptate, elaborate de membri ai Grupului „Lucrători”, oferă propuneri practice pentru realizarea de noi progrese în procesul de construire a unei Europe sociale în cadrul acestui pilon.

Avizul Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților care lucrează și a îngrijitorilor, al dnei Erika Koller, analizează modalitățile prin care se poate realiza creșterea participării femeilor pe piața forței de muncă și prin care bărbații pot fi încurajați să-și asume mai multe responsabilități în cadrul familiei. Realizarea echilibrului dintre viața profesională și cea privată reprezintă prima cale de punere în aplicare a pilonului social și ar contribui în mod real la calitatea vieții părinților care lucrează și la creșterea egalității de gen în Europa.

Avizul Distribuția inegală a bogăției în Europa, al dlui Plamen Dimitrov, include propuneri practice în materie de politică fiscală și impozitarea averii, acestea fiind cele mai puternice instrumente pentru a asigura reinvestirea capitalului, redistribuirea averii, locuri de muncă de calitate și standarde minime pentru lucrători, astfel încât să fie combătute inegalitățile în creștere din Europa.

În fine, avizul Sisteme de securitate socială și de protecție socială durabile în era digitală, al dlui Petru Sorin Dandea, abordează noile forme de muncă generate de digitizare care nu sunt protejate de legislația privind salariile, condițiile de muncă și securitatea socială. El solicită adoptarea unei noi legislații destinate identificării acestor forme de muncă, protecției lucrătorilor și asigurării unor sisteme durabile de securitate socială.

Prin aceste avize, Grupul „Lucrători” promovează elementele importante ale unei Europe progresiste și va depune toate eforturile pentru a susține instrumentele juridice care le garantează implementarea. (mg)