Societatea civilă solicită consolidarea drepturilor socioeconomice în zona mediteraneeană

Peste 100 de reprezentanți ai societății civile din țări membre ale Uniunii pentru Mediterana s-au întrunit la 13 și 14 decembrie, la Madrid, pentru a dezbate provocările cu care se confruntă această regiune. Ediția din 2017 a Summitului Euromed al consiliilor economice și sociale și al instituțiilor similare s-a concentrat asupra drepturilor economice, sociale și culturale, protecției sociale și unei noi generații de drepturi ale femeilor în regiunea mediteraneeană.

Participanții au adoptat în unanimitate o declarație finală care condamnă toate formele de violență și terorism și încălcarea drepturilor fundamentale în regiunea mediteraneeană. Prin această declarație, instituțiile UE sunt îndemnate să creeze un mecanism eficient și flexibil pentru a asigura sosirea sigură și legală a refugiaților, ale căror drepturi ale omului sunt încălcate zi de zi.

Participanții au subliniat importanța esențială a drepturilor economice, profesionale și sociale pentru dezvoltarea economică și guvernanța democratică în regiune. Ei au scos, totodată, în evidență necesitatea asigurării unei educații de calitate și accesibile din punct de vedere financiar, pentru a se înregistra progrese în ce privește dezvoltarea socioeconomică în zona mediteraneeană.

Societatea civilă organizată a îndemnat toate țările din zona mediteraneeană să înscrie drepturile femeilor și egalitatea de gen în constituțiile lor și să dezvolte instituțiile necesare pentru a proteja femeile de orice formă de violență și discriminare pe criterii de gen.

Societatea civilă a solicitat miniștrilor muncii din regiunea Euromed să pună tema nivelurilor elementare de protecție socială pe ordinea de zi a următoarei Conferinței ministeriale privind ocuparea forței de muncă. (sg)