Societatea civilă cere să i se acorde un rol de prim ordin în modelarea viitorului Europei

Ca răspuns la creșterea inegalităților, consolidarea încrederii și asigurarea unei tranziții echitabile pentru toți ar trebui să reprezinte o prioritate-cheie a oricărei strategii viitoare pentru Europa. Societatea civilă consideră că trebuie să fie implicată în elaborarea, guvernanța și punerea în aplicare a unei noi strategii pe termen lung. Acesta a fost mesajul-cheie al unui eveniment important organizat de Grupul de coordonare al CESE – conferința intitulată Tranziția către Europa de după 2020, desfășurată la Budapesta, la 27 și 28 noiembrie.

Strategia Europa 2020 se apropie de final, în timp ce UE se confruntă cu provocări majore. Concluzia conferinței a fost că noua strategie pentru viitor trebuie să fie orizontală, axată pe dezvoltare, gândită pe termen lung (perioada 2030-2050) și să aibă la bază conceptul de guvernanță participativă consolidată.

În deschiderea conferinţei, preşedintele Grupului de coordonare Europa 2020 al CESE, dl Etele Baráth, a subliniat faptul că obiectivul Strategiei Europa 2020 este încă de actualitate. În prezent, scopul trebuie să fie acela de a îmbunătăți guvernanța și de a consolida în continuare obiectivul unei Europe „inteligente, durabile și favorabile incluziunii”. „Sustenabilitatea ar trebui să fie principiul călăuzitor al noii strategii”, a subliniat dl Luca Jahier, președintele Grupului „Activităţi diverse” al CESE.

Evenimentul, organizat cu sprijinul Asociaţiei economice din Ungaria și al Ministerului Resurselor Umane din Ungaria, a reunit membri ai CESE și ai consiliilor economice şi sociale naţionale, reprezentanți ai instituţiilor UE și ai guvernului și societăţii civile ungare. (sj/dm)