Viitorul aparține economiei de valori

2nd Open Eyes Economy Summit in Krakow

La al doilea Summit al economiei „cu ochii deschiși” (Open Eyes Economy Summit), desfășurat la Cracovia în zilele de 14 și 15 noiembrie 2017, toate părțile interesate au fost invitate să dezbată și să revadă practicile și mentalitățile economice, pentru a face față mizelor actuale și viitoare și a garanta sustenabilitatea.

La summit a participat și o delegație a CESE, căreia i-a revenit patronajul onorific, prin vicepreședintele CESE, dl Gonçalo Lobo Xavier. Summitul a fost organizat în cooperare cu organizația patronală poloneză, al cărei președinte, Andrzej Malinowski, membru al CESE (Grupul „Angajatori” – PL), a participat la sesiunea inaugurală. Membrii CESE au participat la dezbaterile menite să analizeze modul de integrare a valorilor sociale în economie, stabilirea unor relații eficiente și fructificarea optimă a potențialului disponibil.

CESE consideră că toate părțile interesate trebuie să contribuie la găsirea unor soluții eficiente și că operatorii economici trebuie să-și îmbunătățească cooperarea, iar legiuitorii trebuie să planifice mutațiile în mod oportun. Summitul a subliniat că profitul rămâne un obiectiv al noii economii, dar că el este strâns legat de valorile sociale și economice. (jk)