Statele membre ar trebui să reglementeze noile forme de ocupare a forței de muncă

Digitizarea a dus la schimbări semnificative pe piața forței de muncă, iar lucrătorii încadrați în noile forme de ocupare a forței de muncă sunt adesea excluşi de la prestaţiile de asigurări sociale. Într-un aviz adoptat în sesiunea plenară din decembrie, CESE îndeamnă statele membre să reglementeze noile forme de muncă și să garanteze că aceşti „noi lucrători” au acces la sistemele de pensii, de asigurări de sănătate și de șomaj.

„Acum este momentul ca Comisia Europeană să elaboreze cadrul adecvat care să fie apoi utilizat de statele membre”, a afirmat raportorul Petru Sorin Dandea (Grupul „Lucrători” – RO). „În ce priveşte contribuțiile la asigurările sociale, o intervenție de la nivelul UE este absolut necesară. Avem nevoie de o legislație care să garanteze că persoanele care nu sunt încă recunoscute ca lucrători pot beneficia de sistemele de securitate socială”.

CESE îndeamnă UE și statele sale membre:

  • să reglementeze noile forme de ocupare a forței de muncă și să acorde statutul de „lucrător” oricărei persoane care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei „noi forme de muncă”;
  • să impună obligativitatea de a contribui la sistemele de pensii, sănătate și șomaj pentru orice venituri de natură profesională înregistrate;
  • să asigure interconectarea electronică a bazelor de date fiscale și de asigurări sociale, astfel încât persoanele care realizează venituri profesionale, dar al căror statut de „lucrător” nu a fost recunoscut, să poată fi identificate;
  • să exploreze noi modalități de finanțare a sistemelor de asigurări sociale. Astfel, o parte din dividendul digital ar putea fi utilizat pentru garantarea accesului persoanelor angajate în noile forme de muncă la prestaţiile de asigurări sociale. (mp)