CESE găzduiește Platforma UE pentru incluziunea romilor

La 27 și 28 noiembrie 2017, CESE a găzduit cea de-a 11-a ediție a Platformei UE pentru incluziunea romilor, organizată de Comisia Europeană, care are ca temă centrală tranziția tinerilor romi de la educație la încadrarea în muncă.

CESE a găzduit această Platformă pentru prima oară din 2009, când aceasta a fost înfiinţată pentru a contribui la consolidarea cooperării dintre părțile interesate cu privire la incluziunea romilor.

Platforma a abordat tema marginalizării extreme a romilor în Europa, aceștia confruntându-se cu segregarea în școli și fiind în mare măsură excluși de pe piețele forței de muncă. Printre participanți s-au numărat miniștri din statele membre, comisarul UE pentru justiție, consumatori și egalitatea de gen, vicepreşedinţi ai Parlamentului European și CESE, deputați în Parlamentul European și membri ai CESE, alți înalți funcționari ai UE și organizații ale societății civile care îi reprezintă pe romi.

Vicepreședintele CESE, dl Gonçalo Lobo Xavier, a afirmat următoarele: „Găzduirea acestei platforme aici, acasă la societatea civilă, ilustrează importanța organizațiilor societății civile ca actori ai unei schimbări pozitive în direcția incluziunii romilor.

CESE a înființat un grup de studiu permanent căruia i-a încredințat mandatul de a monitoriza și a raporta cu privire la modul în care societatea civilă percepe punerea în aplicare a strategiilor de integrare a romilor și de a înlesni un dialog mai aprofundat între grupurile societății civile și UE privind problemele legate de romi.

Acest grup organizează, de asemenea, vizite în statele membre și audieri cu părțile interesate, pentru a sensibiliza publicul cu privire la discriminarea și excluziunea romilor.

Ediția de anul acesta a platformei a încercat să găsească soluții la faptul că romii reprezintă grupul cel mai subreprezentat pe piața forței de muncă. Conform Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, 63% din tinerii romi cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani nu sunt încadrați în muncă și nu urmează niciun program educațional sau de formare.

Recomandările formulate în cadrul atelierelor găzduite de CESE au fost prezentate cu ocazia dezbaterii politice la nivel înalt desfășurate în cea de-a doua zi a evenimentului. (ll)