Obiectivele de dezvoltare durabilă trebuie să ghideze viitoarea agendă comercială a UE

Peel - Quarez

Comitetul Economic şi Social European și-a adoptat avizul pe tema „Rolul esențial al comerțului și investițiilor în realizarea și punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD)” în sesiunea plenară din decembrie [raportor: Jonathan Peel (Grupul „Angajatori” - UK); coraportor: Christophe Quarez (Grupul „Lucrători” – FR)].

Credem că obiectivele de dezvoltare durabilă, precum și Acordul de la Paris vor modifica în mod fundamental agenda comercială globală. Necesitatea de a pune în aplicare aceste acorduri ample va trebui să constituie nucleul tuturor viitoarelor negocieri comerciale ale UE”, a afirmat Jonathan Peel.

CESE consideră că există o serie de domenii de politică principale în care UE trebuie să acționeze în sensul alinierii viitoarelor acorduri comerciale la obiectivele de dezvoltare durabilă, în special atunci când este vorba despre acordurile comerciale cu țări în curs de dezvoltare. În plus, Comitetul îndeamnă UE să promoveze realizarea ODD inclusiv în contextul relațiilor sale bilaterale.

„În acordurile comerciale ale UE trebuie pus un accent sporit pe dimensiunile socială și de mediu ale durabilității, pentru a garanta că aceste acorduri contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă”, a declarat dl Christophe Quarez. Includerea în acordurile comerciale și de parteneriat economic ale UE a unor capitole privind comerțul și dezvoltarea durabilă, în condițiile instituirii unor mecanisme de monitorizare ale societății civile, este de importanță capitală. Aceste mecanisme au un potențial enorm de promovare a valorilor UE, inclusiv a standardelor sociale și de mediu, fiind, de asemenea, capabile să producă rezultate tangibile. (sg)