Cooperarea la nivelul UE în domeniul apărării este esențială pentru securitatea cetățenilor europeni

CESE încurajează o cooperare sporită între statele membre ale UE în domeniul apărării și sprijină lansarea Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP) și Fondul european de apărare (FED) ca motoare esențiale nu numai ale economiei europene, ci și ale integrării sale.

„Europa trebuie să-și reevalueze și să-și adapteze capacitățile propriei industrii de apărare și să dezvolte o cultură europeană împărtășită cât mai larg în domeniul apărării și securității pentru a da un sens deplin cetățeniei europene”, a declarat Antonello Pezzini (Grupul „Angajatori”, IT), raportor la avizul privind EDIDP.

„Sectorul apărării este un sector economic important și de înaltă tehnologie. Trebuie să încurajăm cercetarea și dezvoltarea în industria de apărare, deoarece acest lucru va avea un impact pozitiv și asupra altor industrii-cheie”, a adăugat Mihai Ivașcu (Grupul „Activităţi diverse”, RO) raportor la avizul privind FED.

Este necesar să se asigure o implicare efectivă a producătorilor (printre care IMM-urile) și a utilizatorilor europeni, cu participarea a cel puțin trei state membre, în finanțarea proiectelor și achiziționarea de bunuri și servicii.

Fiecare euro investit în industria de apărare generează un profit de 1,6 EUR. Prin urmare, statele membre și Comisia Europeană ar trebui să folosească FED pentru a păstra principalele capacități industriale pe teritoriul european și pentru a se asigura că resursele financiare europene sunt cheltuite pentru activitățile europene de cercetare și dezvoltare și pentru achiziționarea de sisteme de armament europene.

„Europa trebuie să dezvolte capacități fundamentale puternice, care să susțină interesele europene și să aplice standarde sociale și de mediu ridicate. Ea trebuie să își asume o răspundere mai mare față de propria apărare și trebuie să fie pregătită și capabilă să descurajeze orice amenințare externă la adresa cetățenilor săi și a modului său de viață”, a afirmat raportorul în încheiere. (sma)