Limbi disponibile:

Editorial

Dragi cititori,

Sunt mândru că putem păşi în Noul An oferindu-vă tuturor cititorilor din întreaga Europă noua ediţie, complet digitală, a CESE Info, în 23 de limbi! Îl veți putea citi pe telefonul dvs. inteligent, pe tabletă, laptop sau calculator. Asta este mass-media modernă! Spre deosebire de tendința care domină internetul, „o limbă pentru toți”, CESE Info poate fi citit în limba în care doriți.

Date în agendă

02/02/2018 Bruxelles
Audiere publică pe tema contribuției întreprinderilor din economia socială la integrarea migranților
08/02/2018 Roma, Italia
Audiere publică pe tema eficacității politicilor UE privind IMM-urile
13/02/2018 - 15/02/2018 Bruxelles
sesiunea plenară a CESE

Pe scurt

Viitorul aparține economiei de valori

2nd Open Eyes Economy Summit in Krakow

La al doilea Summit al economiei „cu ochii deschiși” (Open Eyes Economy Summit), desfășurat la Cracovia în zilele de 14 și 15 noiembrie 2017, toate părțile interesate au fost invitate să dezbată și să revadă practicile și mentalitățile economice, pentru a face față mizelor actuale și viitoare și a garanta sustenabilitatea.

 

 

Societatea civilă cere să i se acorde un rol de prim ordin în modelarea viitorului Europei

Ca răspuns la creșterea inegalităților, consolidarea încrederii și asigurarea unei tranziții echitabile pentru toți ar trebui să reprezinte o prioritate-cheie a oricărei strategii viitoare pentru Europa. Societatea civilă consideră că trebuie să fie implicată în elaborarea, guvernanța și punerea în aplicare a unei noi strategii pe termen lung. Acesta a fost mesajul-cheie al unui eveniment important organizat de Grupul de coordonare al CESE – conferința intitulată Tranziția către Europa de după 2020, desfășurată la Budapesta, la 27 și 28 noiembrie.

Cu ocazia Summitului „Web” de la Lisabona, dna Catelijne Muller, membră CESE, pledează pentru o abordare în materie de inteligență artificială (IA) bazată pe „controlul uman”

Ce-ar fi dacă niște algoritmi ar decide în curând cu privire la obținerea unui împrumut, a unui credit ipotecar sau a unei polițe de asigurare de sănătate, a unui loc de muncă sau chiar a unui transplant de cord? Nu ați vrea să aveți certitudinea faptului că datele pe care se bazează aceste decizii sunt sigure, complete, nediscriminatorii și ferite de piraterie informatică?

Investițiile în formarea în domeniul agriculturii și al alimentației pot contribui la modelarea dezvoltării viitoare în zona mediteraneeană

La 16 noiembrie, Biroul Secțiunii pentru agricultură, dezvoltare rurală și protecția mediului (NAT) a CESE a efectuat o vizită pe teren la Institutul Agronomic Mediteraneean CIHEAM din Zaragoza (IAMZ) și la câteva cooperative agricole locale din Aragon, Spania. 

 

„Unitate” („Unity”): Cupola digitală a Estoniei la CESE

În luna decembrie 2017, la parterul sediului CESE a fost montată o instalație albastră cu un acoperiș în formă de cupolă, intitulată „Unitate” („Unity”). Vizitatorii care au intrat în acest spațiu închis au avut ocazia de a explora și de a admira scene și peisaje din diverse state membre ale UE – Estonia, Grecia, Letonia, Lituania și Slovacia –, pe care peste 12 camere video le-au proiectat pe suprafața cupolei, generând astfel o imagine unică de 360°. Instalația, care a pus în lumină dezvoltarea digitală a Estoniei și orientarea sa către viitor, s-a numărat printre evenimentele organizate de CESE în cadrul Preşedinţiei estone. (ck)

Publicații noi

Contribuția CESE la Președinția bulgară

CESE a publicat o broșură care detaliază prioritățile sale în cursul Președinției bulgare a UE. Broşura poate fi descărcată de aici.

Știrile CESE

Societatea civilă europeană recompensează spiritul întreprinzător autentic și pe angajatorii care oferă locuri de muncă de calitate

Iniţiative din Germania, Grecia, Belgia, Italia și Spania câştigă Premiul pentru societatea civilă 2017.

Proiectul „Discovering hands” din Germania, care se ocupă de pregătirea femeilor nevăzătoare sau cu probleme de vedere pentru ca, apelând la acuitatea lor tactilă superioară, să crească șansele de depistare timpurie a cancerului la sân, a câștigat un premiu în valoare de 14 000 EUR. Celelalte patru iniţiative, din Grecia, Belgia, Italia și Spania, au primit câte 9 000 EUR fiecare.

Combaterea radicalizării tinerilor ține de responsabilitatea comună a politicii și societății

În pofida unei serii de inițiative de înaltă calitate, nu se depun destule eforturi pentru ca tinerii să nu se lase antrenați pe panta extremismului violent, afirmă CESE

UE are nevoie de o politică alimentară globală

 

Cadrul actual al UE nu este suficient pentru o tranziție către sisteme alimentare mai durabile. Este necesară, de urgență, o politică alimentară globală pentru a îmbunătăți coerența în toate domeniile politicii alimentare, pentru a restabili valoarea produselor alimentare și pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU.

 

Cooperarea la nivelul UE în domeniul apărării este esențială pentru securitatea cetățenilor europeni

CESE încurajează o cooperare sporită între statele membre ale UE în domeniul apărării și sprijină lansarea Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP) și Fondul european de apărare (FED), ca motoare esențiale nu numai ale economiei europene, ci și ale integrării sale.

CESE salută noul pachet legislativ privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată

Propunerea Comisiei pentru o directivă privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată pentru părinți și îngrijitori, care a făcut obiectul avizului CESE, conține primul act normativ din cadrul Pilonului european al drepturilor sociale. Acesta include un concediu de paternitate de cel puțin zece zile lucrătoare în jurul datei nașterii copilului, un concediu parental netransferabil de patru luni și un concediu de îngrijire de cinci zile pe an pentru lucrătorii care îngrijesc rude bolnave sau aflate în întreținere.

Statele membre ar trebui să reglementeze noile forme de ocupare a forței de muncă

Digitizarea a dus la schimbări semnificative pe piața forței de muncă, iar lucrătorii încadrați în noile forme de ocupare a forței de muncă sunt adesea excluşi de la prestaţiile de asigurări sociale. Într-un aviz adoptat în sesiunea plenară din decembrie, CESE îndeamnă statele membre să reglementeze noile forme de muncă și să garanteze că aceşti „noi lucrători” au acces la sistemele de pensii, de asigurări de sănătate și de șomaj.

Îngrijitorii la domiciliu în regim intern se confruntă cu condiții precare, în ciuda penuriei de lucrători din sectorul serviciilor de îngrijire

CESE acționează la nivel local pentru o cunoaștere directă a situației din sectorul european al îngrijirii la domiciliu în regim intern

Comitetul Economic și Social European (CESE) a organizat, la 29 noiembrie, la Londra, prima reuniune din seria „acțiuni la nivel local” axată pe viitorul sectorului european al serviciilor de îngrijire la domiciliu în regim intern, scopul fiind obținerea de informații privind condițiile precare în care muncesc acești lucrători.

Obiectivele de dezvoltare durabilă trebuie să ghideze viitoarea agendă comercială a UE

Peel - Quarez

Comitetul Economic şi Social European și-a adoptat avizul pe tema „Rolul esențial al comerțului și investițiilor în realizarea și punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD)” în sesiunea plenară din decembrie [raportor: Jonathan Peel (Grupul „Angajatori” - UK); coraportor: Christophe Quarez (Grupul „Lucrători” – FR)].

Societatea civilă solicită consolidarea drepturilor socioeconomice în zona mediteraneeană

Peste 100 de reprezentanți ai societății civile din țări membre ale Uniunii pentru Mediterana s-au întrunit la 13 și 14 decembrie, la Madrid, pentru a dezbate provocările cu care se confruntă această regiune. Ediția din 2017 a Summitului Euromed al consiliilor economice și sociale și al instituțiilor similare s-a concentrat asupra drepturilor economice, sociale și culturale, protecției sociale și unei noi generații de drepturi ale femeilor în regiunea mediteraneeană.

Președinția bulgară a UE: o provocare și o oportunitate

Image

Președinția bulgară a UE: o provocare și o oportunitate

autor: Dilyana Slavova, președinta Secțiunii REX

Bulgaria va prelua pentru prima oară Președinția UE, într-un moment dificil pentru Europa. Această sarcină va fi un test important al capacității sale politice, administrative și diplomatice. Bulgaria abordează cu maximă responsabilitate prima sa președinție și știe că deciziile sale vor fi esențiale pentru viitorul Europei. Ea va încerca să atingă echilibrul corect și să încurajeze un consens amplu pe subiectele prioritare. Bulgaria adoptă o abordare realistă și pragmatică a Președinției UE. Obiectivul său este de a elabora un plan de acțiune cu fiecare țară pentru stabilirea unor pași concreți, fără a crea însă așteptări nerealiste.

La sediul CESE a fost lansată Platforma UE pentru schimbare

Președintele CESE, dl Georges Dassis, și comisarul european pentru transporturi, dna Violeta Bulc, au lansat în mod oficial Platforma UE pentru schimbare, în cadrul unei conferințe de prestigiu, desfășurată la Bruxelles, la sediul CESE, la 27 noiembrie. Platforma are ca scop creșterea ratei de ocupare în rândul femeilor și asigurarea egalității de șanse în sectorul transporturilor.

CESE găzduiește Platforma UE pentru incluziunea romilor

La 27 și 28 noiembrie 2017, CESE a găzduit cea de-a 11-a ediție a Platformei UE pentru incluziunea romilor, organizată de Comisia Europeană, care are ca temă centrală tranziția tinerilor romi de la educație la încadrarea în muncă.

Care va fi rolul culturii în viitorul Europei? Adolescenții europeni își spun părerea la Bruxelles

Elevi de la 33 de școli din întreaga Europă vor veni la Bruxelles în luna martie 2018 și-și vor prezenta instituțiilor europene opinia în legătură cu rolul pe care cultura îl va juca în viitorul Europei. Ei vor căuta răspunsuri, vor dezbate și vor supune la vot trei propuneri pe care instituțiile europene le vor lua în calcul în procesul de elaborare a politicilor.

Un seminar organizat de CESE abordează rolul societății civile din UE într-o lume a comunicațiilor globalizate

Cea de-a 11-a ediție a Seminarului societății civile pe teme de mass-media, organizat de CESE, a avut loc la Madrid în zilele de 24 și 25 noiembrie și a avut ca temă UE într-o lume a comunicațiilor globalizate”.

Alături de comunicare, globalizarea impregnează activitatea din toate domeniile. De fapt, globalizarea se bazează pe comunicare și pe tehnologiile comunicării. Internaționalizarea mijloacelor de comunicare, o piață media globală dominată doar de câteva centre uriașe de rețele TNC (tehnologie, computere, telecomunicații), utilizarea algoritmilor și platformele de comunicare socială au schimbat lumea din temelii.

Prioritățile CESE pentru 2018 le atribuie cetățenilor europeni un rol esențial în ceea ce privește viitorul Europei

La 13 și 14 noiembrie 2017, Biroul CESE – organul de conducere politică al Comitetului – s-a reunit la Sofia, în Bulgaria, prilej cu care a stabilit prioritățile politice ale CESE pentru 2018. Aceste priorități vor sta la baza avizelor din proprie inițiativă care vor fi adoptate de CESE în 2018, pe lângă cele elaborate ca răspuns la solicitările specifice primite din partea organismelor legislative ale UE.

Știri despre grupuri

Grupul „Activități diverse” al CESE poartă discuții în vederea elaborării unui „Manifest european al profesiilor liberale”

Grupul „Activități diverse” al CESE a prezentat oficial planul de elaborare a unui „Manifest european al profesiilor liberale” în cadrul conferinței intitulate „Profesiile liberale, o pârghie pentru dezvoltarea Europei: către un manifest european al profesiilor liberale”, organizată la Campidoglio din Roma, la 1 decembrie 2017, în cooperare cu Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (Comitetul permanent mixt al asociațiilor și organismelor profesionale)

Angajatorii discută cu comisarul Malmström despre comerț

Grupul „Angajatori” consideră că comunitatea de afaceri are de jucat un rol esențial în difuzarea unui mesaj pozitiv cu privire la comerț și în explicarea potențialului și realizărilor unei politici comerciale ambițioase. Întreprinzătorii sunt cei care pot vorbi în mod convingător despre beneficiile practice care decurg din acordurile comerciale. Acesta a fost principalul mesaj pe care membrii Grupului „Angajatori” l-au transmis dnei Cecilia Malmström, comisarul UE pentru comerț, în cursul ședinței din 6 decembrie 2017.

Pilonul european al drepturilor sociale – Ce urmează?, Grupul „Lucrători” din cadrul CESE

Grupul „Lucrători” a depus eforturi susținute pentru îndeplinirea obiectivelor Pilonului european al drepturilor sociale. Avizele CESE recent adoptate, elaborate de membri ai Grupului „Lucrători”, oferă propuneri practice pentru realizarea de noi progrese în procesul de construire a unei Europe sociale în cadrul acestui pilon.