Grupul „Lucrători” (Grupul II)

Grupul „Lucrători” (Grupul II) este format din reprezentanți ai sindicatelor naționale, ai confederațiilor și federațiilor sectoriale. Membrii săi reprezintă peste 80 de organizații sindicale, marea majoritatea a acestora fiind afiliate la ETUC (Confederația Europeană a Sindicatelor) sau la federațiile sectoriale ale acesteia.

Deși modelul social european este un exemplu pentru multe părți ale lumii, prea mulți oameni se confruntă cu situații dificile sau sunt excluși din societate din cauza sărăciei, a discriminărilor, a lipsei de educație sau a altor factori.

Prioritățile-cheie ale Grupului II au fost dintotdeauna ocuparea integrală a forței de muncă, îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă ale lucrătorilor din Europa și bunăstarea tuturor cetățenilor europeni, precum și a lucrătorilor și familiilor acestora de pe alte continente.

Grupul II este ferm angajat pe calea extinderii și consolidării Uniunii Europene, ca spațiu de prosperitate, libertate și democrație, de sprijin reciproc, solidaritate și coeziune socială, și dorește să se asigure că lucrătorii pot să joace un rol real în procesul decizional european.

PRIORITĂȚILE GRUPULUI „LUCRĂTORI”