Grupul „Angajatori” (Grupul I)

Facem să se audă vocea întreprinderilor la nivel european

Grupul „Angajatori” (Grupul I) reunește întreprinzători și reprezentanți ai asociațiilor întreprinzătorilor care lucrează într-o vastă gamă de domenii, de la industrie la comerțul cu amănuntul și de la agricultură la servicii, reprezentând toate întreprinderile, de la IMM-uri la marile întreprinderi. Membrii noștri sunt activi în mediul de afaceri și aduc la nivel european realitățile vieții de zi cu zi a întreprinderilor din toate statele membre. Ei s-au angajat să-și valorifice propria experiență pentru a face să înainteze proiectul european.

Activitatea Grupului „Angajatori” este structurată pe priorități care reflectă nevoile esențiale ale întreprinderilor europene.

Pentru a se potrivi dinamicii în care activează întreprinderile europene, aceste priorități sunt revizuite în mod regulat. Prioritățile noastre actuale sunt:

  • Promovarea valorilor UE
  • Consolidarea fundamentelor economice
  • Aducerea UE în avanpostul sectorului digital
  • Valorificarea posibilităților oferite de o acțiune proactivă în domeniul climatic

Împreună, membrii Grupului „Angajatori” se străduiesc să creeze un mediu de afaceri european care să ofere angajatorilor oportunități de creștere și de succes.

Colaborăm îndeaproape cu șase mari organizații patronale din Europa: BusinessEurope, Copa-Cogeca, EUROCHAMBRES, EuroCommerce, SGI Europe și SMEunited. Mai mult, cooperăm frecvent cu multe alte instituții și organizații de întreprinderi la nivel național și european.Priorități