Grupul organizațiilor societății civile

Datorită activității în comun a Grupurilor „Organizații ale societății civile” (Grupul III), „Angajatori” și „Lucrători”, Comitetul este o forță dinamică și este îndreptățit să dea glas preocupărilor diverselor organizații economice, sociale, profesionale și civice care alcătuiesc societatea civilă din statele membre.

În conformitate cu modificările introduse de Tratatul de la Lisabona, Grupul III este alcătuit din „alți reprezentanți și părți interesate din societatea civilă, în special din domeniile economic, civic, profesional și cultural”.

Trăsătura specifică a Grupului III este gama sa largă de sectoare reprezentate. Membrii săi provin din organizații care reprezintă interesele actorilor din următoarele sectoare:

 • Mediul universitar (cercetători în științe naturale, economie, sociologie, etc.)
 • Participarea și capacitarea cetățenilor
 • Dezvoltarea societății civile
 • Consumatori
 • Mediu, patrimoniu cultural și dezvoltarea durabilă
 • Agricultură, activități pescărești și comunități costiere, activități forestiere
 • Apărarea drepturilor omului (aspecte legate de protecția copiilor, a vârstnicilor, a familiilor, egalitatea de gen, grupurile marginalizate și defavorizate, migranți și refugiați, minorități persoanele cu handicap, femei și tineret)
 • Profesii liberale (avocați, medici, ingineri etc.)
 • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și artizanat
 • Economia socială (organizații caritabile, cooperative, fundații, case de ajutor reciproc și întreprinderi sociale)

Obiectivul general al Grupului III este de a consolida democrația participativă în Uniunea Europeană și de a garanta că avizele CESE privind propunerile legislative ale UE reflectă interesele tuturor cetățenilor europeni. Ca urmare, activitățile Grupului III se întemeiază pe trei piloni:

 • Diversitatea în democrație
 • Realizarea consensului
 • Angajamentul civic european – acțiunea locală

În perioada Președinției 2020-2025, Grupul își va cristaliza activitățile în jurul temei „Sărăcia și rolul organizațiilor societății civile în combaterea acestui fenomen”.

Downloads

2024 WORK PROGRAMME OF THE CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS’ GROUP (Subject to review according to developments during the year)