Categoria „Consumatori și mediu”

This page is also available in

Categoria „Consumatori și mediu” este alcătuită în prezent în totalitate din membri provenind din Grupul Diversitate Europa (Grupul III), iar cea mai mare parte a acestora reprezintă organizații ale consumatorilor sau organizații din domeniul mediului sau sunt experți în aceste domenii. Cei mai mulți dintre ei sunt și membri ai secțiunilor INT, TEN, SOC și ECO.

Categoria are drept obiectiv principal să dezbată propunerile de documente prezentate de Comisia Europeană și să garanteze că drepturile consumatorilor și protecția mediului sunt luate în considerare în toate activitățile CESE. Categoria este un forum în cadrul căruia participanții discută politicile puse în aplicare în statele pe care le reprezintă ca membri.

Secretariatul categoriei este asigurat de Grupul Diversitate Europa.