Premiile ecologice ale UE

This page is also available in

Premiile ecologice ale UE sunt organizate în comun de Comisia Europeană, Comitetul Economic și Social European (CESE), Comitetul European al Regiunilor (CoR), COPA-COGECA și IFOAM Organics Europe. Premiile urmăresc să recunoască excelența de-a lungul întregului lanț valoric ecologic, recompensându-i pe cei mai buni și mai inovatori actori ai producției ecologice din UE.

Premiile sunt primul exemplu de premii ecologice la nivelul UE și sunt concepute pentru a da curs Planului de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice adoptat de Comisie la 25 martie 2021. Acest plan de acțiune adoptă abordarea conform căreia, pentru a stimula producția ecologică, cererea consumatorilor de produse ecologice ar trebui să crească. Pentru aceasta este nevoie, printre altele, de o sensibilizare sporită a consumatorilor cu privire la caracteristicile și beneficiile producției ecologice. Prin urmare, planul de acțiune include lansarea unor premii anuale care recunosc excelența de-a lungul întregului lanț valoric ecologic. Aceste premii vor fi acordate pentru prima dată în 2022.

CESE este de mulți ani deschizător de drumuri în favoarea unei politici alimentare mai durabile și mai cuprinzătoare în UE. Îndeosebi, în avizul său privind planul de acțiune, adoptat în septembrie 2021, CESE recunoaște rolul agriculturii ecologice în realizarea obiectivelor Pactului verde european și consideră că Planul de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice reprezintă o bază solidă pentru dezvoltarea sectorului ecologic într-un mod durabil. CESE consideră, de asemenea, că consumatorii ar trebui să fie informați cu privire la beneficiile și provocările produselor ecologice prin măsuri adecvate de sensibilizare și, prin urmare, dorește să se implice în activități de sensibilizare cu privire la producția ecologică, cum ar fi Ziua europeană anuală a produselor ecologice și premiile pentru excelență în toate sectoarele lanțului alimentar ecologic.

CESE a fost invitat să participe la sărbătorirea oficială a primei Zile europene a produselor ecologice, la care a participat comisarul Janusz Wojciechowski, la 23 septembrie 2021, și este coorganizator al Premiilor ecologice ale UE, fiind responsabil de trei premii.

Sistemul de Premii ecologice ale UE cuprinde șapte categorii și opt premii individuale. Ele îi recompensează pe diferiții actori de-a lungul întregului lanț valoric ecologic care au dezvoltat un proiect excelent, inovator, durabil și menit să inspire, care produce o valoare adăugată reală pentru producția și consumul ecologic.


Președinta CESE, Christa Schweng: 
Termenul „ecologic” este mai mult decât o etichetă aplicată pe un produs. Este o întreagă filozofie – modul în care producem și consumăm alimentele poate face planeta noastră mai durabilă și poate contribui la asigurarea faptului că este pregătită pentru provocările viitoare. Acest lucru necesită recunoaștere și promovare de‑a lungul întregului lanț alimentar. CESE este foarte mândru să fie coorganizator al acestor premii, sensibilizând astfel cu privire la potențialul sectorului ecologic de a contribui la realizarea unor sisteme alimentare mai durabile. Vom recompensa IMM-urile, comercianții cu amănuntul de produse alimentare și restaurantele excelente, inovatoare, durabile și menite să inspire, care au creat valoare adăugată reală pentru producția și consumul ecologic.


Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul web al Premiilor ecologice ale UE și pe platformele de comunicare socială via #EUOrganic.