Vicepreședinta responsabilă cu bugetul

This page is also available in

Image
Milena Angelova, EESC, Vice-president for Budget 2018-2020

Dna Milena Angelova este secretar general al Asociației bulgare a capitalului industrial (BICA) din anul 2002. Ea este vicepreședintă responsabilă cu bugetul a Comitetului Economic şi Social European (EESC), pe durata mandatului 2018-2020. Este membră a CESE din 2007, vicepreședintă a Grupului „Angajatori” din 2010 și membră a Grupului pentru buget din 2013. Din 2011, este vicepreședintă executivă a Centrului European al Angajatorilor și Întreprinderilor care oferă Servicii Publice (CEEP).

Ca membră a CESE, ea este implicată activ în reprezentarea intereselor comunității de afaceri cu privire la subiecte importante, cum ar fi politicile privind IMM-urile, guvernanța corporativă, uniunea piețelor de capital, promovarea serviciilor de interes general, reducerea birocrației, îmbunătățirea climatului de afaceri, combaterea economiei subterane, viitorul muncii, necorelarea competențelor etc.

Dna Angelova este membră a CES din Bulgaria din anul 2006 și este bine-cunoscută ca participant activ la procesele decizionale din Bulgaria, în domeniile legate de îmbunătățirea climatului de afaceri. Ea a dobândit cunoștințe aprofundate în domeniul guvernanței corporative, al responsabilității sociale a întreprinderilor, al îmbunătățirii legislației, al IMM-urilor și promovării spiritului antreprenorial, al gestionării fondurilor europene, al necorelării competențelor și al penuriei de forță de muncă calificată.

La intrarea în BICA, dna Angelova avea deja zece ani de excelentă experiență profesională în afaceri, lucrând, de exemplu, pentru Italcementi Group și în turism. Ea este cercetător asociat principal în cadrul Institutului de Economie al Academiei Bulgare de Științe și a fost profesor universitar la Universitatea Economică din Varna. De asemenea, este autoarea a peste 45 de publicații științifice în domeniul marketingului și al guvernanței corporative.

Downloads

Dr Milena Angelova